LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Trikčių šalinimas
74
Pranešimas
Galimos 
priežastys
Galimi taisymo būdai
Nepavyksta 
nustatyti 
programų
Paslaugos tiekėjas 
nepalaiko funkcijos 
arba reikia 
registruotis.
Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Skambučiai 
negalimi
Skambinimo klaida 
Naujas tinklas neįgaliotas.
Įdėta nauja SIM 
arba USIM kortelė.
Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
Pasiektas 
išankstinio 
mokėjimo limitas.
Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš 
naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono 
negalima 
įjungti
Įjungimo / 
išjungimo 
mygtukas buvo 
nuspaustas per 
trumpai.
Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite 
bent dvi sekundes.
Akumuliatorius 
neįkrautas.
Įkraukite akumuliatorių. Ekrane 
patikrinkite įkrovimo indikatorių.