LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
74
75
Trikčių šalinimas
Pranešimas
Galimos 
priežastys
Galimi taisymo būdai
Krovimo 
klaida
Akumuliatorius 
neįkrautas.
Įkraukite akumuliatorių.
Per aukšta arba 
per žema aplinkos 
temperatūra.
Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas 
esant įprastai temperatūrai.
Kontakto problema
Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie 
telefono.
Nėra įtampos
Junkite įkroviklį į kitą lizdą.
Įkroviklis sugedo
Pakeiskite kroviklį.
Netinkamas 
įkroviklis
Naudokite tik originalius LG priedus.
Neleistinas 
numeris.
Įjungta fiksuotų 
numerių rinkimo 
funkcija.
Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite 
funkciją.
Nepavyksta 
gauti / siųsti 
SMS ir 
nuotraukų
Atmintis pilna
Ištrinkite kelis telefone esančius 
pranešimus.
Rinkmenos 
neatsiveria
Nepalaikomas 
rinkmenų formatas
Patikrinkite palaikomus formatus.