LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Trikčių šalinimas
76
Pranešimas
Galimos 
priežastys
Galimi taisymo būdai
Ekranas 
neįsijungia, 
kai man 
skambina.
Artumo jutiklio 
gedimas
Jei naudojate kokią nors apsaugos 
juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis 
nedengia srities aplink artumo jutiklį. 
Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį 
yra švari.
Nėra garso
Vibravimo režimas
Patikrinkite garsų meniu nustatymų 
būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti 
veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba 
arba 
sustingsta
Protarpinės 
programinės 
įrangos problemos
Pamėginkite atnaujinti programinę 
įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.