LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
DUK
78
Kategorija
Klausimas
Atsakymas
Naršymas
Ar savo telefone galiu 
įdiegti kitą naršymo 
programą?
Galima įdiegti ir naudoti bet kurią 
programą, kuri yra patalpinta „Play 
Store™“ ir yra suderinama su technine 
įranga.
Laukimas ir 
pauzė
Ar galima išsaugoti 
adresatą su laukimu ir 
pauze numeriuose?
Jei kontaktą perkėlėte naudodamiesi 
laukimo su pauze funkcijomis, 
išsaugotomis numeryje, jomis naudotis 
negalite. Kiekvieną numerį vėl turite 
išsaugoti atskirai.
Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze:
1.  Paspauskite 
 ir rinkite numerį.
2.  Bakstelėkite   > Pridėti 2 sek. 
pauzę arba Pridėti laukimą.
Sauga
Kokios yra telefono 
saugos funkcijos?
Galite nustatyti, kad prieš naudojantis 
telefonu būtų reikalaujama įvesti PIN 
arba slaptažodį.
Atmintis
Ar aš sužinosiu, kai 
mano telefono atmintis 
užsipildys?
Taip, jūs gausite pranešimą.
Kalbų 
palaikymas
Ar galima pakeisti 
mano telefono kalbą?
Telefone galima naudoti įvairias kalbas.
Kaip pakeisti kalbą:
1.  Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 
 > Kalba ir įvestis > Kalba.
2.  Bakstelėkite norimą kalbą.
VPN
Kaip sukonfigūruoti 
VPN?
VPN prieigos konfigūracija skiriasi 
kiekvienoje bendrovėje. Norėdami 
sukonfigūruoti VPN prieigą savo 
telefone, iš savo įmonės tinklo 
administratoriaus turite gauti duomenis.