LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
6
7
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
Efektyvus telefono veikimas
Elektroniniai prietaisai
Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.
Be leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite 
mobiliojo telefono prie širdies stimuliatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. 
Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali 
sugesti, blogai veikti ir net sprogti.
Saugumas vairuojant
Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis 
mobiliuoju telefonu.
Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu.
Visą dėmesį skirkite vairavimui.
Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, 
sustokite.
Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, 
pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos 
arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, 
veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad 
suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.