LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
78
79
DUK
Kategorija
Klausimas
Atsakymas
Ekrano 
veikimo 
trukmė
Mano telefono 
ekranas išsijungia 
vos po 15 sekundžių. 
Kaip galiu pakeisti 
laiką, kuriam praėjus 
išsijungia ekrano fono 
apšvietimas?
1.  Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 
 > Ekranas 
>
 Baigėsi ekrano 
laikas.
2.  Bakstelėkite norimą ekrano fono 
apšvietimo trukmės laiką.
„Wi-Fi“ ir 
mobiliojo 
ryšio tinklas
Kurią paslaugą naudos 
mano telefonas, kai 
pasiekiamas ir „Wi-
Fi“, ir mobiliojo ryšio 
tinklas?
Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas 
kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ 
ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone 
yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus 
pranešta, kai jūsų telefonas persijungs 
nuo vieno ryšio prie kito.
Norėdami sužinoti, kuris duomenų 
perdavimo ryšys yra naudojamas, 
pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba 
„Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano 
viršuje.
Pradžios 
ekranas
Ar galima pašalinti 
programą iš Pradžios 
ekrano?
Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite 
piktogramą, kol ekrano viršuje ir centre 
atsiras šiukšlių dėžės piktograma. 
Neatleidę pirštų nuvilkite piktogramą į 
šiukšlių dėžę.
Programa
Atsisiunčiau programą 
ir dėl jos atsiranda 
daug klaidų. Kaip galiu 
ją pašalinti?
1.  Paspauskite 
 ir bakstelėkite 
 
 > Programos > ATSISIŲSTA.
2.  Bakstelėkite programą, tada 
bakstelėkite Pašalinti.