LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
4
Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un 
ir nelikumīga. 
Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis 
rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju 
zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots 
tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt 
tikai pilnvaroti 
LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsit ierīci remontdarbu 
veikšanai.
Radiofrekvences enerģijas ietekme
Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (
Specific Absorption 
Rate — SAR). 
Šis mobilā tālruņa modelis LG-H410 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām 
drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski 
izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām 
personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.
Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās 
absorbcijas koeficients (SAR
 — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, 
izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu 
visās izmantojamās frekvenču joslās.
Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti 
atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā 
starojuma iedarbību (
International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR  
vērtība lietošanai pie auss ir 0,254 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,557 W/kg 
(10 g).
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas