LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
6
7
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
Efektīva tālruņa darbība
Elektroniskās ierīces
Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.
Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni 
virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 ºC līdz 40 ºC. Tālruņa 
pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, 
darbības kļūmes vai pat eksploziju.
Drošība uz ceļa
Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur 
vadāt automašīnu.
Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties 
stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, 
piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai 
pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa 
spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas 
ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu 
ceļiem.