LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
8
Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu 
skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.
Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ 
neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un 
zvana skaļumu mērenā līmenī.
Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus 
sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.
PIEZĪME 
Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.
Stikla sastāvdaļas
Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce 
tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, 
nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts 
apkopes speciālists to nenomaina.
Spridzināšanas darbu zona
Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī 
visus likumus un noteikumus.
Sprādzienbīstama vide
Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai 
sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā 
piederumi.