LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
8
Išvenkite žalingo poveikio klausai
Kad nebūtų pažeista klausa, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis 
garsios muzikos.
Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama 
neįjungti ir neišjungti telefono esančio arti ausies. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir 
skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.
Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta 
sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.
PASTABA 
Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.
Stiklinės dalys
Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų 
telefonas nukris ant kieto paviršiaus bei bus stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, 
nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas 
įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.
Sprogdinimo zona
Nesinaudokite mobiliuoju telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, 
nuostatų ar taisyklių.
Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus
Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų 
automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.