LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
8
9
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
Lidmašīnā
Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.
Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.
Bērni
Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, 
ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.
Ārkārtas zvani
Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, 
nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu 
sniedzēju.
Informācija par akumulatoru un tā apkopi
Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām 
akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora 
veiktspēju.
Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli 
paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku 
var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā 
darbības laiku.
Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā 
mitrumā, piemēram, vannas istabā.