LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
10
11
Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas
Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija 
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda 
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni  
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, 
norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes 
un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces 
iegādes datuma.
KĀ ATJAUNINĀT IERĪCI
Piekļuve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām 
programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.
Izvēlieties programmatūras atjauninājumu ierīces iestatījumu izvēlnē.
Atjauniniet savu ierīci, savienojot to ar datoru. Lai iegūtu 
papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa  
vietni http://www.lg.com/common/index.jsp un izvēlieties valsti un valodu.
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo uzņēmums LG Electronics paziņo, ka produkts LG-H410 ir konstruēts 
saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EC 
noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē  
Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:
LG Electronics Inc. 
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands