LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
16
17
Tālruņa iepazīšana
  Taustiņš 
Atpakaļ
Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Aizver arī uznirstošus elementus, 
piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāntastatūru. 
  Mājas 
taustiņš 
No jebkura ekrāna atgriež sākuma ekrānā.
  Taustiņš 
Nesenie
Parāda nesen izmantotās lietojumprogrammas. Pieskarieties un 
turiet šo pogu, lai atvērtu pieejamo opciju izvēlni.
  
QuickButton 
taustiņš
Nospiediet, lai lietotu programmu vai iepriekš piešķirtu 
funkciju.
Nospiediet un turiet, lai iestatītu QuickButton iestatījumu.
  Beigšanas/
Ieslēgšanas/
Izslēgšanas 
taustiņš
Ieslēdziet/izslēdziet tālruni, nospiežot un turot šo taustiņu.
Turiet nospiestu neilgi, lai beigtu pašreizējo programmu un 
atgrieztos sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.
PIEZĪME. Tuvuma sensors 
Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona 
apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss 
tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša 
skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.
 BRĪDINĀJUMS
Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas 
displeja un skārienekrāna funkcijas. Nenosedziet tuvuma sensoru ar ekrāna 
aizsargiem vai jebkāda cita veida aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu 
sensora darbību.