LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Tālruņa iepazīšana
18
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
Ievietojiet SIM vai USIM karti, ko nodrošinājis mobilā tālruņa pakalpojumu sniedzējs, un 
komplektā iekļauto akumulatoru.
1  
Lai noņemtu akumulatora vāciņu, stingri turiet tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi 
paceliet aizmugurējo vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk attēlā.
2  
Bīdiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta 
kontaktvirsma būtu novietota vērsta lejup.