Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
DK  
13
 
Filtergevind diameter  :   52 mm
* Ret til ændringer i de tekniske data uden 
varsel forbeholdes af fabrikanten.
Forholdsregler: Husk at læse følgende
 Advarsler: Sikkerhedsforskrifter
Se ikke mod solen gennem optikken. 
Man kan blive blind eller få ødelagt synet.
Efterlad ikke optikken uden dækslet. Hvis der 
trænger sollys gennem optikken, kan det føre 
til brand.
Ret ikke kameraoptikken direkte mod solen. 
Sollyset samles i optikken og fokuseres inde 
i kameraet, hvilket kan føre til funktionsfejl 
eller brand.
Micro Four Thirds og Micro Four Thirds logoet 
er varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende OLYMPUS IMAGING Corporation 
i Japan, USA, de Europæiske lande, samt i 
andre lande.
Til brugere i Europa
»CE«-mærket viser at dette produkt 
overholder de europæiske krav 
vedrørende sikkerhed, helbred, miljø 
samt brugerbeskyttelse. Produkter 
med CE-mærke er beregnet til salg 
i Europa. 
Teknisk kundeservice i Europa
Besøg vores hjemmeside 
http://www.olympus-europa.com
eller ring: 
Tlf. 00800 - 67 10 83 00 (gratisnummer)
+49 180 5 - 67 10 83 eller 
+49 40 - 237 73 4899 (betalingsnummer)
L1027_E_dk_cs2e.indd   13
L1027_E_dk_cs2e.indd   13
2/2/2010   3:22:20 PM
2/2/2010   3:22:20 PM