Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
24
  HR
UPUTE
Zahvaljujemo vam na odabiru ovog 
Olympusovog proizvoda. Radi vaše sigurnosti 
pro
čitajte ovaj priručnik s uputama prije 
upotrebe i spremite ga za kasnije konzultiranje.
Nazivi dijelova (sl. 1)
1 Prednji poklopac
2 Navoj za pri
čvršćivanje filtra
3 Prsten fokusa
4 Prsten zooma
5 Indeks navoja
6 Stražnji poklopac
7 Elektri
čni kontakti
8 Prekida
č za UNLOCK 
9 Dio za pri
čvršćivanje sjenila
0 Sjenilo objektiva (izborno)
Uporaba prekida
ča za UNLOCK (sl. 2)
Da biste spremili objektiv, okrenite prsten 
za zumiranje (
2) dok pritiskate prekidač za 
UNLOCK u smjeru strjelice (
1).
Pri
čvršćivanje sjenila (sl. 3)
Napomene o snimanju
Rubovi slika mogu biti odrezani ako se koristi 
više filtara ili ako se koristi debeli filtar.
Ne možete namjestiti fokus dok je objektiv uvu
čen. 
Po
čnite snimati samo ako je objektiv izvučen.
Tehni
čki podaci
Navoj objektiva 
:   Mikro Four Thirds navoja
Žarišna duljina 
:   9 – 18 mm 
(odgovara objektivu 
od 18 do 36 mm na 
35-milimetarskom 
fotoaparatu)
Maks. otvor objektiva  :  f4.0 do f5.6
Vidno polje 
:  100°– 62°
Konstrukcija objektiva :   8 skupina, 12 le
ća 
višeslojni premaz 
Kontrola otvora
objektiva  
:  f4.0 do f22
Raspon snimanja 
:   0,25 m do ) 
(beskona
čno)
Namještanje fokusa 
:  prebacivanje AF/MF
Težina : 
 
155 g 
(bez sjenila i poklopca)
HR
L1027_E_hr_cs2e.indd   24
L1027_E_hr_cs2e.indd   24
2/2/2010   3:52:59 PM
2/2/2010   3:52:59 PM