Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
LT  
31
Matmenys : 
 
maks. skersmuo Ø 56,5 
× bendras ilgis 49,5 mm 
(ištrauktas)
Objektyvo gaubto
apsodas : 
„Bayonet“
sriegio skersmuo 
:   52 mm 
* Techniniai duomenys gali b
ūti keičiami 
be išankstinio gamintojo pranešimo ar 
įsipareigojimo.
Atsargumo priemon
ės: 
b
ūtinai perskaitykite čia pateiktą informaciją
 
Įspėjimai: saugos priemonės
Per objektyv
ą nežiūrėkite į saulę. Galite apakti 
arba sugadinti reg
ėjimą.
Nepalikite objektyvo be dangtelio. Objektyve 
susiliejus saul
ės šviesai kyla gaisro pavojus.
Nenukreipkite fotoaparato objektyvo tiesiai 
į saulę. Saulės šviesa objektyve susilies ir 
susifokusuos fotoaparato viduje, d
ėl to galimi 
gedimai ar gaisras.
Micro Four Thirds ir Micro Four Thirds logotipas 
yra preki
ų ženklai, arba registruotieji OLYMPUS 
IMAGING Corporation Japonijoje, Jungtin
ėse 
Valstijose, Europos S
ąjungos šalyse, bei kitose 
šalyse, preki
ų ženklai.
Klientams Europoje
Ženklas „CE“ rodo, kad šis gaminys 
atitinka Europos saugos, sveikatos, 
aplinkos ir vartotojo apsaugos 
reikalavimus. „CE“ paženklinti 
gaminiai skirti parduoti Europoje. 
Europos klientų aptarnavimo techninis 
skyrius
Apsilankykite mūsų tinklalapyje 
http://www.olympus-europa.com
arba paskambinkite: 
Tel. 00800 - 67 10 83 00 (nemokamas)
+49 180 5 - 67 10 83 arba 
+49 40 - 237 73 4899 (mokamas)
L1027_E_lt_cs2e.indd   31
L1027_E_lt_cs2e.indd   31
2/2/2010   3:25:35 PM
2/2/2010   3:25:35 PM