Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
PL  
39
  
Gniazdo os
łony 
obiektywu : 
bagnet
Średnica gwintu filtra  :   52 mm
* Dane techniczne mog
ą ulec zmianie bez 
powiadomienia i bez 
żadnych zobowiązań ze 
strony producenta.
Środki bezpieczeństwa: 
Nale
ży przeczytać następujące zalecenia
 Ostrze
żenia: Zasady bezpieczeństwa
Nie patrz na s
łońce przez obiektyw. Może to 
spowodowa
ć ślepotę lub uszkodzenie wzroku.
Nie zostawiaj obiektywu bez zakrywki. 
Skupienie 
światła słonecznego przez obiektyw 
mo
że spowodować pożar.
Nie kieruj obiektywu aparatu bezpo
średnio 
na s
łońce. Światło słoneczne ogniskuje się 
poprzez obiektyw wewn
ątrz aparatu i może 
zak
łócić jego działanie, a nawet spowodować 
jego zapalenie.
System Mikro Cztery Trzecie i logo Mikro 
Cztery Trzecie s
ą znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi 
firmy OLYMPUS IMAGING Corporation w 
Japonii, Stanach Zjednoczonych, krajach Unii 
Europejskiej i innych krajach.
Dla klientów w Europie
Symbol »CE« oznacza, że niniejszy 
produkt spełnia europejskie 
wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, 
środowiska i konsumenta. Produkty 
oznaczone symbolem »CE« są
przeznaczone do sprzedaży na 
terenie Europy. 
Europejskie wsparcie techniczne dla 
klientów
Odwiedź naszą stronę główną
http://www.olympus-europa.com
lub zadzwoń:
Tel. 00800 - 67 10 83 00 (numer bezpłatny)
+49 180 5 - 67 10 83 lub 
+49 40 - 237 73 4899 (numer płatny)
L1027_E_pl_cs2e.indd   39
L1027_E_pl_cs2e.indd   39
2/2/2010   5:38:31 PM
2/2/2010   5:38:31 PM