Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
42
  RO
INSTRUC
ŢIUNI
V
ă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs 
Olympus. Pentru a fi în siguran
ţă, vă rugăm 
s
ă citiţi acest manual de instrucţiuni înainte 
de utilizare 
şi să-l păstraţi la îndemână pentru 
utiliz
ări viitoare.
Numele componentelor (Fig. 1)
1 Capac protec
ţie frontal
2 Filet pentru montarea filtrului
3 Inel focalizare
4 Inel zoom
5 Index montur
ă
6 Capac protec
ţie dorsal
7 Contacte electrice
8 Buton de UNLOCK 
9 Sec
ţiune carcasă parasolar
0 Parasolar obiectiv (op
ţionale)
Utilizarea butonului de UNLOCK (Fig. 2)
Pentru a depozita obiectivul, roti
ţi inelul zoom în
direc
ţia indicată de săgeată, ţinând apăsat (2),
în acela
şi timp, butonul de UNLOCK (1).
Ata
şarea parasolarului (Fig. 3)
Observa
ţii privind fotografierea
Marginile fotografiilor pot ie
şi tăiate, dacă 
este folosit mai mult de un filtru sau dac
ă este 
folosit un filtru gros.
Focalizarea nu poate fi ajustat
ă având 
obiectivul retras. Începe
ţi să fotografiaţi doar 
dup
ă ce obiectivul este extins.
Specifica
ţii principale
Montur
ă : 
 
Montur
ă Micro Four 
Thirds
Distan
ţă focală : 
 
9 – 18 mm 
(echivalent cu 18 la 36 mm 
la o camer
ă de 35 mm)
Deschidere maxim
ă  :  f4,0 la f5,6
Unghiul imaginii 
:  100°– 62°
Configura
ţia  
:  8 grupuri, 12 obiectivului 
obiectivului 
  strat multiplu  
 
  
antireflec
ţie 
Control diafragmei 
:   f4,0 la f22
Distan
ţe fotografiere  :   0,25 m la ) (infinit)
Reglarea focaliz
ării : 
Comutare 
AF/MF
Greutate : 
 
155 g (f
ără parasolar şi 
capac)
RO
L1027_E_ro_cs2e.indd   42
L1027_E_ro_cs2e.indd   42
2/2/2010   3:15:06 PM
2/2/2010   3:15:06 PM