Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
44 
 RS
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Hvala vam što ste kupili Olympus proizvod.
Da biste osigurali sopstvenu bezbednost, 
pro
čitajte ovo uputstvo za upotrebu i čuvajte 
ga na sigurnom i pri ruci, za budu
će korišćenje.
Nazivi delova (slika 1)
1 Prednji poklopac
2 Navojnica za postavljanje filtera
3 Prsten fokusa
4 Prsten zuma
5 Indeks navoja
6 Zadnji poklopac
7 Elektri
čni kontakti
8 Prekida
č za UNLOCK 
9 Deo za postavljanje štitnika
0 Svetlosni štitnik objektiva (izborno)
Koriš
ćenje prekidača za UNLOCK (slika 2)
Da biste odložili objektiv, okrenite prsten za 
zumiranje (
2) dok pritiskate prekidač za 
UNLOCK u smeru strelice (
1).
Postavljanje štitnika (slika 3)
Napomene za snimanje
Upotrebom više filtera, ili jednog debljeg 
filtera, ivice slike mogu biti odse
čene.
Ne možete da namestite fokus dok je objektiv 
uvu
čen. Počnite sa snimanjem  samo ako je 
objektiv izvu
čen.
Osnovne specifikacije
Navoj za objektiv 
:  Micro Four Thirds navoj
Žižna daljina 
:   9 – 18 mm 
(ekvivalentno 18 do 
36 mm na 35 mm 
fotoaparatu)
Maksimalan otvor
blende  
:  f4,0 do f5,6
Ugao snimanja 
:  100°– 62°
Konfiguracija  
:  8 grupa, 12 so
čiva, 
objektiva  
višeslojna 
zaštita 
Kontrola blende 
:   f4,0 do f22
Opseg snimanja 
:   0.25 m do ) 
(beskona
čno)
Podešavanje fokusa  :  Prelazak izme
đu AF/MF
Težina : 
 
155 g (bez štitnika i 
poklopca)
RS
L1027_E_rs_cs2e.indd   44
L1027_E_rs_cs2e.indd   44
2/2/2010   3:13:18 PM
2/2/2010   3:13:18 PM