Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
48
  SE
BRUKSANVISNING
Tack för att du har köpt en produkt från 
Olympus. För säker användning bör du först 
läsa igenom denna bruksanvisning och spara 
den för framtida bruk.
Kamerans delar (bild 1)
1 Främre objektivlock
2 Filterfattning
3 Fokuseringsring
4 Zoomring
5 Monteringsmarkering
6 Bakre objektivlock
7 Kontakter
8 UNLOCK-knapp
9 Fattning för motljusskydd
0 Motljusskydd (medföljer ej)
Använda UNLOCK-knappen (bild 2)
Parkera objektivet genom att vrida zoomringen 
(
2) medan du trycker på UNLOCK-knappen i 
pilens riktning (
1).
Montera motljusskyddet (bild 3)
Anmärkningar om fotografering
Om mer än ett filter används eller om filtret 
är tjockt kan det hända att bildens kanter 
beskärs.
Du kan inte justera fokus när objektivet är 
indraget. Börja fotografera först när objektivet 
har förlängts.
Tekniska data
Fattning : 
Mikro 
Four 
Thirds- 
  
fattning
Fokuseringsområde : 
 
9 – 18 mm 
(motsv. 18 till 36 mm på 
en 35 mm kamera)
Max. bländare 
:  f4.0 till f5.6
Bildvinkel : 
100°– 
62°
Objektivkonfigurering :  
8 grupper, 12 linser, 
flerskiktig ytbeläggning
Bländaromfång : 
 
f4.0 till f22
Fotograferingsavstånd :   0,25 m till ) (oändligt)
Skärpejustering : 
Växla 
mellan 
AF/MF
Vikt : 
 
155 g 
(utan motljusskydd och 
objektivskydd)
SE
L1027_E_se_cs2e.indd   48
L1027_E_se_cs2e.indd   48
2/2/2010   3:10:58 PM
2/2/2010   3:10:58 PM