Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
TR  
55
Boyutlar : 
 
Maks. çap Ø 56.5 × 
Toplam uzunluk 49.5 mm 
(objektif içerideyken)
Lens ba
şlığı takma 
düzeni  
:  Bayonet
Filtre takma bölümü
di
ş çapı  
:   52 mm 
* Teknik özellikler üretici tarafından önceden 
haber verilmeden de
ğiştirilebilir.
Uyarılar: 
A
şağıdakileri Okuduğunuzdan Emin Olun
 Uyarılar: Güvenlik Önlemleri
Lens ile güne
şe bakmayın. Körlük veya 
görme bozuklu
ğuna yol açabilir.
Lensi kapaksız bırakmayın. Lensin içinden 
güne
ş ışığı geçerse yangına yol açabilir.
Lensi do
ğrudan güneşe çevirmeyin. 
Güne
ş ışığı lens içerisinde yoğunlaşıp kamera 
içerisinde odaklanır ve hasar veya 
yangına neden olabilir.
Micro Four Thirds ve Micro Four Thirds logosu, 
OLYMPUS IMAGING Corporation Japonya, 
Birle
şik Devletler, Avrupa Birliği Ülkeleri ve diğer 
ülkelerde bir ticari marka veya kayıtlı bir ticari 
markadır.
Avrupa’daki müşteriler için
«CE» işareti, ürünün Avrupa 
güvenlik, sağlık, çevre ve müşteri
koruma şartnameleri ile uyumlu 
olduğunu belirtir. CE işaretli ürünler 
Avrupa’daki satışlara yöneliktir. 
Avrupa Teknik Müşteri Desteği
Lütfen ana sayfamızı ziyaret edin 
http://www.olympus-europa.com
veya bizi arayın:
Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Ücretsiz)
+49 180 5 - 67 10 83 veya 
+49 40 - 237 73 4899 (Ücretli)
L1027_E_tr_cs2e.indd   55
L1027_E_tr_cs2e.indd   55
2/2/2010   3:01:46 PM
2/2/2010   3:01:46 PM