Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Instruction Manual (hr)

Download
BG  
7
 
Размери : 
 
Максимален диаметър 
Ø 56,5 × 
Обща дължина 
49,5 mm (
когато е 
максимално отворен)
Прикачване на 
обектива : 
Байонет
Диаметър на резбата за прикрепяне 
на филтъра : 
 
52 mm
Техническите данни подлежат на промяна 
без предизвестие или задължение от 
страна на производителя.
Предпазни мерки: Задължително 
прочетете следното
 
Предупреждения: Мерки за безопасност
Не гледайте към слънцето през обектива. 
Това може да причини слепота или 
увреждане на зрението.
Не оставяйте обектива без капачката. 
Фокусирането на слънчева светлина през 
обектива може да причини пожар.
Не насочвайте обектива на фотоапарата 
към слънцето. Снопът слънчеви лъчи през 
обектива ще се фокусира във фотоапарата 
и може да причини неизправност или 
пожар.
Micro Four Thirds (
Микро 4/3) и логото на 
Micro Four Thirds (
Микро 4/3) са търговски 
марки или запазени търговски марки на 
OLYMPUS IMAGING Corporation 
в Япония, 
САЩ, страните от Европейския съюз и други 
страни.
За клиенти в Европа
Маркировката «CE» показва, че този
продукт отговаря на европейските
изисквания за безопасност,
здравеопазване, опазване на
околната среда и защита на
потребителите. Продуктите с
маркировка «СЕ» са предназначени
за продажба в Европа.
Европейска техническа поддръжка
за клиенти
Посетете нашата уеб страница
http://www.olympus-europa.com
или позвънете на:
+49 180 5 - 67 10 83 или
+49 40 - 237 73 4899 (таксува се)
L1027_E_bg_cs2e.indd   7
L1027_E_bg_cs2e.indd   7
2/2/2010   3:04:59 PM
2/2/2010   3:04:59 PM