Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
100 NO
Slette bilder under avspilling 
(sletting av enkeltbilde)
1
 Trykk på 
D-knappen mens bildet skal 
som slettes vises.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Bruk k til å velge [YES], og trykk på 
B
-knappen.
Bruke opptaksmoduser
  Opptaksmodusen endres i rekkefølgen G, P, 
s, n hver gang du trykker på K-knappen. 
Når du bytter til en av de andre opptaksmodusene, 
endres de fl este innstillinger i 
s-modusene 
til standardinnstillingen for den respektive 
opptaksmodusen.
Bruke den beste modusen for 
opptaksscenen (s-modus)
1
  Trykk et par ganger på 
K-knappen for å 
stille inn 
s.
2
 Bruk kl til å velge den beste 
opptaksmodusen for scenen, og trykk på 
B
-knappen.
Ta bilder med automatiske 
innstillinger (G-modus)
Kameraet velger automatisk den optimale modusen 
for scenen etter [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/
[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Dette er 
en fullstendig automatisk modus som lar brukeren 
ta bilder med modusen som best egner seg for 
scenen ved å kun trykke på utløserknappen. 
Opptaksrelaterte innstillinger er ikke tilgjengelige i 
G
-modus.
1
  Trykk et par ganger på 
K-knappen for å 
stille inn G.
Bruke opptaksfunksjoner
Bruke zoomen
Trykk på zoomknappene for å justere 
opptaksrekkevidden.
Trykke på bred 
(W)-knappen
Trykke på telefoto 
(T)-knappen
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Zoomindikator
  Optisk zoom: 5x, digital zoom: 4x
Bruke blitsen
Blitsfunksjonene kan velges slik at de best passer 
med opptaksforholdene.
1
 Trykk på 
#-knappen.
2
 Bruk mn til å velge innstillings-
alternativet, og trykk på B-knappen for å 
stille inn.
Alternativ
Forklaring
FLASH AUTO
Blitsen utløses automatisk ved 
svake lysforhold eller motlys.
REDEYE
Små blitslys utløses på forhånd for 
å redusere røde øyne i fotografi ene 
dine.
FILL IN
Blitsen utløses uansett lysforhold.
FLASH OFF
Blitsen utløses ikke.
Justere lysstyrken 
(Eksponeringskompensasjon)
Standardlysstyrken (korrekt eksponering) som stilles 
inn av kameraet basert på opptaksmodusen (utenom 
for G), kan justeres til et lysere eller mørkere nivå 
hvis dette er ønskelig.
1
 Trykk på F-knappen.
2
 Bruk klmn til å velge ønsket 
lysstyrke, og trykk på B-knappen.
17_Basic_d4390-96_no.indd   100
17_Basic_d4390-96_no.indd   100
2008/10/29   20:31:54
2008/10/29   20:31:54