Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
101
NO
Ta nærbilder (Makro-opptak)
Denne funksjonen lar kameraet fokusere og ta bilder 
av motiver på nært hold.
1
 Trykk på 
&-knappen.
2
 Bruk mn til å velge innstillings-
alternativet, og trykk på B-knappen for å 
stille inn.
Alternativ
Forklaring
OFF
Makromodus er deaktivert.
MACRO
Dette lar deg ta bilder så nært som 10 cm
*1
 
(60 cm
*2
) til motivet.
 SUPER 
MACRO
*3
Dette lar deg ta bilder så nært som 3 cm 
til motivet.
*1
  Når zoomen er satt til den bredeste (W) posisjonen.
*2
  Når zoomen er satt til den største telefoto (T) 
posisjonen.
*3
  Zoomen fastsettes automatisk.
Bruke selvutløseren
Etter at utløserknappen er trykket helt ned, tas bildet 
etter en kort tidsforsinkelse.
1
 Trykk på 
Y-knappen.
2
 Bruk kl til å velge ønsket 
innstillingsalternativ, og trykk 
på 
B-knappen for å stille inn.
Alternativ
Forklaring
OFF
Selvutløseren er deaktivert.
ON
Selvutløserlampen lyser i omtrent 10 
sekunder og blinker i omtrent 2 sekunder. 
Deretter tas bildet.
  Selvutløseren deaktiveres automatisk etter at bildet 
er tatt.
Avbryte selvutløseren etter at den 
har startet
Trykk 
Y-knappen en gang til.
Skrive ut
Skrive ut bilder med skriverens 
standardinnstillinger [EASY PRINT]
1
  Vis bildet som skal skrives ut 
på skjermen.
  Utskriften kan også startes når kameraet er slått av. 
Etter at du har utført trinn 2, bruk kl til å velge 
[EASY PRINT], trykk på B-knappen. Bruk mn til å 
velge et bilde, og gå videre til trinn 3.
2
  Slå på skriveren og koble deretter til 
skriveren og kameraet.
USB-kabel (medfølger)
Multikontakt
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
-knapp
3
 Trykk på n-knappen for å starte 
utskriften.
4
  For å skrive ut et annet bilde, bruk mn for 
å velge et bilde, og trykk på B-knappen
Bruke OLYMPUS Master 2
Systemkrav og installasjon 
av OLYMPUS Master 2
Installer OLYMPUS Master 2-programvaren mens 
du henviser til installasjonsveiledningen som følger 
med.
Koble kameraet til en datamaskin
1
  Forviss deg om at kameraet er slått av.
Skjermen er av.
Objektivet er trukket inn.
2
  Koble kameraet til en datamaskin.
Kameraet slår seg på automatisk.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
USB-kabel (medfølger)
Multikontakt

17_Basic_d4390-96_no.indd   101
17_Basic_d4390-96_no.indd   101
2008/10/29   20:31:55
2008/10/29   20:31:55