Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
105
PL
Ustawianie daty i godziny
Data i godzina ustawione w tym miejscu są 
zapisywane w nazwach plików zdjęć, drukowanej 
dacie i innych danych.
1
 Naciśnij przycisk n, aby włączyć 
aparat.
Jeżeli data i godzina nie są ustawione, zostanie 
wyświetlony odpowiedni ekran ustawień.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Ekran ustawień daty i godziny
2
  Użyj przycisków kl, aby wybrać rok 
w opcji [Y].
3
 Naciśnij przycisk n, aby zapisać 
ustawienie opcji [Y].
4
  Podobnie jak w kroku 2 i 3, 
użyj przycisków klmn oraz 
przycisku 
B, aby wybrać ustawienie opcji 
[M] (miesiąc), [D] (dzień), [TIME] (godziny 
i minuty) oraz 
[Y/M/D] (kolejność daty).
Zmiana wyświetlanego języka
Język menu i komunikatów o błędach można 
dostosować.
1
 Naciśnij przycisk 
m, a następnie użyj 
przycisków klmn, aby wybrać opcję 
[
E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Naciśnij przycisk B.
3
  Użyj przycisków kl, aby wybrać 
opcję [W], a następnie naciśnij 
przycisk 
B.
4
  Użyj przycisków klmn, aby wybrać 
język, a następnie naciśnij przycisk B.
 
5
 Naciśnij przycisk 
m.
Fotografowanie, 
odtwarzanie i kasowanie
Fotografowanie przy optymalnej 
wartości przysłony i czasie 
otwarcia migawki (tryb P)
W tym trybie używane są automatyczne ustawienia 
fotografowania, ale w razie potrzeby możliwa jest 
zmiana różnych funkcji w menu fotografowania, na 
przykład kompensacji ekspozycji, balansu bieli itd.
1
 Naciśnij przycisk n, aby włączyć 
aparat.
 Jeżeli tryb P nie jest wyświetlony, kilka razy naciśnij 
przycisk 
K, aby go wybrać.
 Ponownie naciśnij przycisk n, aby wyłączyć 
aparat..
2
 Trzymając aparat, wykadruj zdjęcie.
3
 Naciśnij spust migawki do połowy, aby 
ustawić ostrość na fotografowanym 
obiekcie.
Gdy aparat ustawi ostrość na fotografowanym 
obiekcie, ekspozycja zostanie zablokowana (na 
monitorze pojawi się czas otwarcia migawki i wartość 
przysłony), a pole celownika automatycznego 
ustawiania ostrości zmieni kolor na zielony.
Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania 
ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było 
niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość.
1/400
F3.5
P
Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości
Naciśnij 
do połowy
Czas otwarcia migawki
Wartość przysłony
4
 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij 
spust migawki do końca, uważając, aby 
nie poruszyć aparatem.
Oglądanie zdjęć
1
 Naciśnij przycisk 
q.
2
  Użyj przycisków klmn, aby wybrać 
zdjęcie.
Wyświetla 
10 zdjęć przed 
bieżącym 
zdjęciem
Wyświetla 
następne zdjęcie
Wyświetla 
poprzednie 
zdjęcie
Wyświetla 
10 zdjęć po 
bieżącym zdjęciu
18_Basic_d4390-96_pl.indd   105
18_Basic_d4390-96_pl.indd   105
2008/10/29   20:33:43
2008/10/29   20:33:43