Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
106 PL
Kasowanie zdjęć podczas 
odtwarzania (kasowanie 
pojedynczych zdjęć)
1
 Naciśnij przycisk 
D, gdy wyświetlane jest 
zdjęcie, które chcesz skasować.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Naciśnij przycisk k, aby wybrać opcję 
[YES], a następnie naciśnij przycisk B.
Korzystanie z trybów 
fotografowania
  Tryb fotografowania zmienia się w kolejności, P, 
G
s, n po każdym naciśnięciu przycisku 
K. Po zmianie trybu fotografowania większość 
ustawień w trybach 
s zostanie przywrócona 
do wartości domyślnych w danym trybie.
Wybór najlepszego trybu 
dla fotografowanej sceny (tryb s)
1
 Naciśnij kilkukrotnie przycisk 
K, aby 
ustawić tryb 
s.
2
  Użyj przycisków kl, aby wybrać 
tryb fotografowania odpowiedni dla danej 
sceny, a następnie naciśnij przycisk 
B.
Fotografowanie z zastosowaniem 
ustawień automatycznych (tryb G)
Odpowiednio do sceny aparat automatycznie 
wybiera optymalny tryb fotografowania z trybów 
[PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/
[SPORT]/[MACRO].
Aparat automatycznie wybiera najlepszy tryb 
fotografowania dla danej sceny. Jest to tryb w pełni 
automatyczny umożliwiający użytkownikowi 
wykonanie zdjęć z wykorzystaniem najlepszego 
trybu dla danej sceny po naciśnięciu spustu migawki. 
Ustawienia dotyczące fotografowania nie są 
dostępne w trybie G.
1
 Kilkakrotnie naciśnij przycisk 
K, aby 
ustawić tryb G.
Korzystanie z funkcji 
fotografowania
Korzystanie z zoomu
Naciskanie przycisków zoomu powoduje 
dostosowanie kąta widzenia obiektywu.
Naciśnięcie przycisku (W), 
rozszerzenie pola 
widzenia
Naciśnięcie 
przycisku (T), zawężenie 
pola widzenia
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Pasek funkcji zoom
  Zoom optyczny: 5x, zoom cyfrowy: 4x
Korzystanie z lampy błyskowej
Można wybrać funkcję lampy błyskowej najlepiej 
dopasowaną do warunków fotografowania.
1
 Naciśnij przycisk 
#.
2
  Użyj przycisków mn, aby wybrać opcję 
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk 
B
, aby zatwierdzić ustawienie.
Opcja
Opis
FLASH AUTO
Lampa błyskowa wyzwalana jest 
automatycznie w warunkach słabego 
oświetlenia lub oświetlenia od tyłu.
REDEYE
Generowane są przedbłyski 
ograniczające występowanie efektu 
czerwonych oczu na zdjęciach.
FILL IN
Lampa błyskowa wyzwalana jest 
zawsze, niezależnie od warunków 
oświetleniowych.
FLASH OFF
Lampa błyskowa nie będzie 
włączana.
Dostosowywanie jasności 
(korekcja ekspozycji)
Standardową jasność (odpowiednia ekspozycja) 
ustawianą przez aparat na podstawie trybu 
fotografowania (z wyjątkiem trybu G) można 
zwiększyć lub zmniejszyć, aby uzyskać odpowiednie 
zdjęcie.
1
 Naciśnij przycisk F.
2
  Użyj przycisków klmn, aby wybrać 
odpowiednią jasność, a następnie 
naciśnij przycisk 
B.
18_Basic_d4390-96_pl.indd   106
18_Basic_d4390-96_pl.indd   106
2008/10/29   20:33:44
2008/10/29   20:33:44