Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
107
PL
Fotografowanie zbliżeń 
(fotografowanie w trybie makro)
Funkcja ta umożliwia ustawienie ostrości 
i fotografowanie przedmiotów z niewielkiej odległości.
1
 Naciśnij przycisk 
&.
2
  Użyj przycisków mn, aby wybrać opcję 
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk 
B
, aby zatwierdzić ustawienie.
Opcja
Opis
OFF
Tryb makro jest wyłączony.
MACRO
Umożliwia fotografowanie obiektu z 
odległości 10 cm
*1
 (60 cm
*2
).
 SUPER 
MACRO
*3
Umożliwia fotografowanie obiektu z 
odległości 3 cm.
*1
  Przy ustawieniu zoomu na najmniejszą ogniskową (W).
*2
  Przy ustawieniu zoomu na największą ogniskową (T).
*3
  Zoom jest ustawiany automatycznie.
Korzystanie z samowyzwalacza
Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki zdjęcie 
jest wykonywane z niewielkim opóźnieniem.
1
 Naciśnij przycisk 
Y.
2
  Użyj przycisków kl, aby wybrać 
opcję odpowiedniego ustawienia, a 
następnie naciśnij przycisk 
B, aby 
zatwierdzić ustawienie.
Opcja
Opis
OFF
Samowyzwalacz jest wyłączony.
ON
Lampa samowyzwalacza włącza się na 
mniej więcej 10 sekund, a następnie miga 
przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest 
wykonywane zdjęcie.
  Tryb samowyzwalacza jest automatycznie wyłączany 
po wykonaniu jednego zdjęcia.
Wyłączanie samowyzwalacza po 
uruchomieniu
Naciśnij ponownie przycisk 
Y.
Drukowanie
Drukowanie zdjęć przy 
standardowych ustawieniach 
drukarki [EASY PRINT]
1
 Wyświetl na monitorze zdjęcie 
do wydrukowania.
 Drukowanie można rozpocząć także wtedy, gdy 
aparat jest wyłączony. Po wykonaniu kroku 2 użyj 
przycisków kl, aby wybrać opcję [EASY 
PRINT], a następnie naciśnij przycisk B. Użyj 
przycisków mn, aby wybrać zdjęcie, a następnie 
przejdź do kroku 3.
2
  Włącz drukarkę, a następnie podłącz 
aparat do drukarki.
Kabel USB (w zestawie)
Złącze 
wielofunkcyjne
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
Przycisk n
3
  Naciśnij przycisk n, aby rozpocząć drukowanie.
4
 Aby wydrukować inne zdjęcie, użyj 
przycisków mn, aby wybrać zdjęcie, a 
następnie naciśnij przycisk 
B.
Korzystanie z oprogramowania 
OLYMPUS Master 2
Wymagania systemowe i instalacja 
programu OLYMPUS Master 2
Zainstaluj program OLYMPUS Master 2, korzystając 
z dostarczonego podręcznika instalacji.
Podłączanie aparatu do komputera
1
 Sprawdź, czy aparat jest wyłączony.
Monitor jest wyłączony.
Obiektyw jest schowany.
2
 Podłącz aparat do komputera.
Aparat włączy się automatycznie.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
Kabel USB (w zestawie)
Złącze 
wielofunkcyjne

18_Basic_d4390-96_pl.indd   107
18_Basic_d4390-96_pl.indd   107
2008/10/29   20:33:45
2008/10/29   20:33:45