Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
116 RO
● Vă mulţumim că aţi optat pentru camera digitală Olympus. Înainte de a folosi noua dumneavoastră cameră 
digitală, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a benefi cia de performanţe optime şi o durată 
de utilizare îndelungată. Păstraţi acest manual de utilizare la loc sigur, pentru a-l putea consulta la nevoie.
● Vă recomandăm să efectuaţi fotografi i de probă pentru a vă obişnui cu camera înainte de a realiza fotografi i 
importante.
● Pentru îmbunătăţirea continuă a produselor sale, Olympus îşi rezervă dreptul de a actualiza sau modifi ca 
informaţiile cuprinse în acest manual.
● Ilustraţiile pentru cameră  şi capturile de ecran prezente în acest manual au fost realizate în fazele de 
dezvoltare  şi pot fi  diferite faţă de produsul real. Dacă nu este specifi cat altfel, explicaţiile ce însoţesc 
aceste ilustraţii sunt pentru modelele FE-5010/X-915.
Camera achiziţionată de dvs. este însoţită de Manualul de instrucţiuni pe CD-ROM. Pentru informaţii 
detaliate privind funcţionalităţile, vă rugăm să consultaţi Manualul de instrucţiuni. Pentru vizualizarea 
Manualului de instrucţiuni vă este necesar Adobe Reader. 
Pregătirea camerei
Încărcarea acumulatorului
 Încărcătorul pentru baterii inclus (cu cablu C.A. sau 
cu conectare) diferă în funcţie de zona geografi că în 
care aţi achiziţionat aparatul. 
Dacă aţi achiziţionat un încărcător cu ştecher, 
conectaţi-l direct într-o priză de C.A.
Exemplu: încărcător baterii cu cablu C.A.
1
2
3
Priză CA
Cablu de alimentare CA
Acumulator litiu-ion
Încărcător pentru 
acumulator
Indicator de încărcare
Aprins: se încarcă
Stins: Încărcare completă
  La livrare, acumulatorul este încărcat parţial. Înainte 
de utilizare, încărcaţi acumulatorul până când 
indicatorul de încărcare se stinge (aprox. 2 ore).
 Dacă indicatorul de încărcare nu se aprinde sau se 
aprinde intermitent, este posibil ca bateria să nu fi e 
introdusă corect sau încărcătorul să fi e defect.
Introducerea în aparat a 
acumulatorului şi a cardului xD-Picture 
Card™ (comercializat separat)
 Nu introduceţi în cameră alte obiecte în afară de un 
card xD-Picture Card sau adaptorul microSD.
1
2
1
Compartiment 
pentru 
acumulator/card 
memorie
Blocare 
compartiment 
acumulator/
card
2
Dispozitiv de blocare a acumulatorului
  Introduceţi acumulatorul cu semnul ▼ înainte şi 
cu semnele C înspre butonul de blocare pentru 
acumulator.
Dacă acumulatorul este deteriorat la exterior (zgârieturi 
etc.), acesta poate produce supraîncălzire sau explozie. 
 Introduceţi acumulatorul acţionând dispozitivul de 
blocare în direcţia indicată de săgeată.
 Acţionaţi dispozitivul de blocare prin glisare în 
direcţia indicată de săgeată pentru deblocare şi 
scoateţi acumulatorul.
 Opriţi camera înainte de a deschide compartimentul 
pentru acumulator/card.
3
Crestătură
Zonă de contact
 Introduceţi cardul până se aude un clic şi rămâne 
fi
 xat.
 Nu atingeţi direct zona de contact.
4
1
2
20_Basic_d4390-96_ro.indd   116
20_Basic_d4390-96_ro.indd   116
2008/10/29   20:38:20
2008/10/29   20:38:20