Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
118 RO
Ştergerea imaginilor în timpul 
redării (Ştergerea imaginilor una 
câte una)
1
 Apăsaţi butonul 
D când este afi şată 
imaginea pe care doriţi să o ştergeţi.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Apăsaţi k pentru a selecta [YES], iar 
apoi apăsaţi butonul B.
Utilizarea modurilor de 
fotografi ere
  Modul de fotografi ere se schimbă în ordinea P, 
G
s, n de fi ecare dată când este apăsat 
butonul 
K. Dacă selectaţi oricare alt mod de 
fotografi ere, majoritatea setărilor din modurile 
vor reveni la valorile standard pentru respectivul mod 
de fotografi ere.
Utilizarea modului optim pentru 
pentru scena fotografi ată 
(modul s)
1
 Apăsaţi butonul 
K de câteva ori pentru a 
seta 
s.
2
 Utilizaţi kl pentru a selecta modul 
optim de fotografi ere pentru scenă şi 
apăsaţi butonul 
B.
Fotografi erea cu setări automate 
(modul G)
În funcţie de scena fotografi ată, camera selectează 
automat modul optim de fotografi ere: [PORTRAIT]/
[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/
[MACRO]. Acesta este un mod complet automat 
ce permite utilizatorului să facă fotografi i utilizând 
modul de fotografi ere optim pentru cadrul dorit prin 
simpla apăsare a butonului declanşator. Setările cu 
privire la modul de fotografi ere nu sunt disponibile 
în modul G.
1
 Apăsaţi butonul 
K de câteva ori pentru a 
seta G.
Utilizarea funcţiilor de 
fotografi ere
Utilizarea funcţiei zoom
Cu ajutorul butoanelor zoom puteţi ajusta distanţa 
de fotografi ere.
Apăsând butonul 
wide (W)
Apăsarea butonului 
telefoto (T)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Indicator de zoom
  Zoom optic: 5x, Zoom digital: 4x
Utilizarea bliţului
Pot fi  selectate diferite funcţii bliţ pentru 
a corespunde condiţiilor de fotografi ere.
1
 Apăsaţi butonul 
#.
2
 Utilizaţi mn pentru a selecta opţiunea 
dorită, iar apoi apăsaţi butonul B pentru 
a confi rma.
Opţiune
Descriere
FLASH AUTO
Bliţul se declanşează automat 
în condiţii de lumină slabă sau 
contralumină.
REDEYE
Sunt emise lumini preliminare pentru 
a reduce efectul de ochi roşii.
FILL IN
Bliţul se declanşează indiferent 
de lumina disponibilă.
FLASH OFF
Bliţul nu se declanşează.
Reglarea luminozităţii 
(Compensarea expunerii)
Luminozitatea standard (expunerea 
corespunzătoare) reglată de cameră pe baza 
modului de fotografi ere (cu excepţia G) poate fi  
reglată manual pentru a obţine fotografi a dorită.
1
 Apăsaţi butonul F.
2
 Utilizaţi klmn pentru a selecta 
luminozitatea dorită, iar apoi apăsaţi 
butonul 
B.
20_Basic_d4390-96_ro.indd   118
20_Basic_d4390-96_ro.indd   118
2008/10/29   20:38:23
2008/10/29   20:38:23