Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
119
RO
Fotografi erea la distanţă foarte 
mică (fotografi ere Macro)
Această funcţie permite focalizarea şi fotografi erea 
subiecţilor la distanţă foarte mică.
1
 Apăsaţi butonul 
&.
2
 Utilizaţi mn pentru a selecta opţiunea 
dorită, iar apoi apăsaţi butonul B pentru 
a confi rma.
Opţiune
Descriere
OFF
Modul macro este dezactivat.
MACRO
Permite fotografi erea la numai 10 cm/3,9 in.
*1
 
(60 cm/23,6 in.
*2
) de subiect.
 SUPER 
MACRO
*3
Permite fotografi erea la numai 3 cm/1,2 in. 
faţă de subiect.
*1
  Când butonul zoom este în poziţia superangular 
maximă (W).
*2
  Când butonul zoom este în poziţia tele maximă (T).
*3
  Valoarea zoom este fi xată automat.
Utilizarea autodeclanşatorului
După apăsarea completă a butonului declanşator, 
imaginea este înregistrată după un scurt interval 
de timp.
1
 Apăsaţi butonul 
Y.
2
 Utilizaţi kl pentru a selecta opţiunea 
dorită, iar apoi apăsaţi butonul B pentru 
a confi rma.
Opţiune
Descriere
OFF
Temporizatorul pentru autodeclanşare este 
dezactivat.
ON
Ledul autodeclanşatorului rămâne
aprins aproximativ 10 secunde, luminează 
intermitent cca. 2 secunde şi apoi are loc 
fotografi erea.
 Autodeclanşatorul se anulează automat după o 
fotografi ere.
Pentru a anula autodeclanşatorul 
după activare
Apăsaţi din nou butonul 
Y.
Tipărirea
Tipărirea imaginilor la parametrii 
standard ai imprimantei 
[EASY PRINT]
1
  Afi şaţi pe ecran imaginea de tipărit.
 Tipărirea poate fi  iniţiată chiar şi când camera este 
oprită. După executarea pasului 2, utilizaţi kl 
pentru a selecta [EASY PRINT], apoi apăsaţi 
butonul B. Utilizaţi mn pentru a selecta o imagine 
şi continuaţi cu pasul 3.
2
 Porniţi imprimanta şi conectaţi-o 
la cameră.
Cablu USB (inclus)
Multiconector
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
Buton n
3
  Apăsaţi butonul n pentru a începe tipărirea.
4
  Pentru a tipări o altă imagine, utilizaţi mn 
pentru a selecta imaginea dorită, iar apoi 
apăsaţi butonul 
B.
Utilizarea programului 
OLYMPUS Master 2
Sistemul necesar şi instalarea 
OPYMPUS Master 2
Instalaţi programul OLYMPUS Master 2 consultând 
manualul de instalare furnizat.
Conectarea camerei la calculator
1
 Asiguraţi-vă că este închisă camera.
Ecranul este stins.
Obiectivul este înăuntru.
2
 Conectaţi camera la calculator.
Camera porneşte automat.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
Cablu USB (inclus)
Multiconector

20_Basic_d4390-96_ro.indd   119
20_Basic_d4390-96_ro.indd   119
2008/10/29   20:38:24
2008/10/29   20:38:24