Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
120 RO
 Consultaţi manualul de utilizare al calculatorului 
pentru a localiza mufa USB.
3
 Utilizaţi kl pentru a selecta [PC], iar 
apoi apăsaţi butonul B.
La prima conectare, calculatorul identifi că automat 
camera ca dispozitiv nou.
Windows
După identifi carea camerei de către calculator, 
va apărea un mesaj care indică încheierea 
confi gurării. Confi rmaţi mesajul şi apăsaţi pe „OK”. 
Camera este recunoscută ca disc amovibil.
Macintosh
Dacă iPhoto este pornit, închideţi aplicaţia iPhoto 
şi porniţi OLYMPUS Master 2.
  Pe parcursul conectării camerei la calculator, funcţiile 
de fotografi ere sunt dezactivate.
  Conectarea camerei la calculator prin intermediul 
unui hub USB poate provoca instabilitatea operaţiunii.
  Când [MTP] este setat pentru submeniul care 
apare când se apasă n după selectarea [PC] la 
pasul 3, imaginile nu pot fi  transferate pe calculator 
utilizând OLYMPUS Master 2.
Lansarea programului OLYMPUS 
Master 2
1
 Executaţi dublu-clic pe pictograma 
OLYMPUS Master 2.
Utilizarea programului OLYMPUS 
Master 2
Când porniţi OLYMPUS Master 2, apare ghidul 
introductiv Quick Start Guide conţinând instrucţiuni 
pas cu pas pentru diferite operaţiuni obişnuite. Când 
ghidul Quick Start Guide nu este afi şat, executaţi clic 
pe 
 în bara de unelte pentru a-l afi şa.
Pentru detalii despre utilizare, consultaţi manualul 
programului.
Anexă
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
ATENŢIE
PERICOL DE ELECTROCUTARE 
NU DESCHIDEŢI
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, 
NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU PANOUL POSTERIOR).
COMPONENTELE INTERNE NU SUNT DESTINATE UTILIZATORULUI.
PENTRU REPARAŢII, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI DE SERVICE 
CALIFICAT OLYMPUS.
Semnul exclamării într-un triunghi vă atrage atenţia 
asupra unor instrucţiuni de folosire sau de întreţinere 
afl ate în documentaţia livrată cu acest produs.
PERICOL
Dacă produsul este folosit fără respectarea 
informaţiilor afl ate sub acest simbol, se pot provoca 
răni serioase sau chiar moartea.
AVERTISMENT Dacă produsul este folosit fără respectarea 
informaţiilor afl ate sub acest simbol, se pot provoca 
răni serioase sau chiar moartea.
ATENŢIE
Dacă produsul este folosit fără respectarea 
informaţiilor afl ate sub acest simbol, se pot produce 
răni, deteriorarea echipamentului sau pierderea 
de informaţii.
AVERTISMENT!
PENTRU A EVITA RISCUL DE INCENDII SAU ELECTROCUTARE, NU 
DEMONTAŢI, NU ADUCEŢI ACEST PRODUS ÎN CONTACT CU APA ŞI 
NU LUCRAŢI ÎNTR-UN MEDIU EXCESIV DE UMED.
Măsuri generale de precauţie
Citiţi toate instrucţiunile – Înainte de a folosi produsul, citiţi toate 
instrucţiunile de utilizare. Păstraţi toate manualele de utilizare şi 
documentaţia pentru consultări ulterioare.
Curăţarea – Scoateţi din priză aparatul înainte de a-l curăţa. Folosiţi doar o 
cârpă uscată pentru a-l curăţa. Nu folosiţi niciodată un agent de curăţare 
lichid sau cu aerosoli, ori solvenţi organici pentru a curăţa acest produs.
Accesorii – Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru a preveni deteriorarea 
produsului, folosiţi doar accesorii recomandate de Olympus.
Apa şi umezeala – Pentru protecţia produselor cu design rezistent la apă, 
citiţi secţiunile referitoare la rezistenţa la apă.
Amplasarea – Pentru a evita deteriorarea produsului, fi xaţi-l sigur pe un 
trepied stabil, stativ sau alt dispozitiv de prindere.
Sursa de curent – Conectaţi acest produs doar la sursa de curent indicată 
pe eticheta produsului.
Obiecte străine – Pentru a evita rănirea, nu introduceţi niciodată obiecte 
metalice în interiorul produsului.
Căldura – Nu folosiţi şi nu depozitaţi niciodată acest produs în apropierea 
unei surse de căldură precum calorifere, sobe sau orice alte echipamente 
sau dispozitive generatoare de căldură, inclusiv amplifi catoare stereo.
Manevrarea camerei
 AVERTISMENT
Nu folosiţi camera în apropierea gazelor infl amabile sau explozibile.
Nu fotografi aţi cu bliţ şi LED persoane (bebeluşi, copii mici) de la 
distanţă mică.
Trebuie să vă afl aţi la cel puţin 1 m faţă de faţa subiectului. Declanşarea 
bliţului foarte aproape de ochii subiectului poate provoca tulburări 
momentane ale vederii.
Ţineţi bebeluşii şi copiii mici departe de cameră.
Nu lăsaţi niciodată camera la îndemâna copiilor mici sau a bebeluşilor, pentru 
a preveni următoarele situaţii periculoase care pot genera vătămări grave:
Ştrangularea cu şnurul camerei.
Înghiţirea accidentală a bateriilor, a cardului sau a altor elemente de 
mici dimensiuni.
Declanşarea accidentală a bliţului în direcţia propriilor ochi a ochilor 
unui copil.
Rănirea accidentală cu părţile mobile ale camerei.
Nu priviţi spre soare sau în direcţia unei surse de lumină puternică 
prin cameră.
Nu folosiţi şi nu depozitaţi camera în locuri cu praf sau umede.
Nu acoperiţi bliţul cu mâna în timpul declanşării lui.
Nu introduceţi nici un alt obiect în adaptorul microSD în afară de 
cardul microSD.
Nu se pot introduce alte tipuri de carduri în adaptorul microSD.
Nu introduceţi în cameră alte obiecte în afară de un card xD-Picture 
Card sau adaptorul microSD.
Dacă introduceţi din greşeală un alt card, precum microSD, nu forţaţi 
dispozitivul. Contactaţi distribuitorii autorizaţi/centrele de service.
 ATENŢIE
Opriţi camera imediat ce simţiţi un miros neobişnuit sau fum în jurul ei.
Nu scoateţi niciodată bateriile cu mâinile neprotejate, deoarece există 
pericolul provocării de arsuri.
Nu ţineţi şi nu utilizaţi niciodată camera cu mâinile ude.
Nu lăsaţi camera în locuri supuse unor temperaturi extrem de ridicate.
În caz contrar, anumite componente se pot deteriora şi, în anumite condiţii, 
camera poate lua foc. Nu folosiţi încărcătorul, dacă este acoperit (de ex. 
cu o pătură). Acest lucru poate conduce la supraîncălzire sau la incendiu.
Utilizaţi camera cu grijă pentru a evita arderea componentelor.
Prin supraîncălzirea unor elemente metalice ale camerei, se poate 
produce arderea unor piese. Acordaţi atenţie următoarelor situaţii:
La folosirea continuă pe o perioadă mai lungă de timp, camera se 

20_Basic_d4390-96_ro.indd   120
20_Basic_d4390-96_ro.indd   120
2008/10/29   20:38:25
2008/10/29   20:38:25