Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
128 SE
● Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör 
du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran 
håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk.
● Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder.
● För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och 
ändra informationen i denna bruksanvisning.
● Skärmbilderna och kamerabilderna som visas i den här handboken skapades under utvecklingsstadiet 
och kan skilja sig från den faktiska produkten. Om inget annat anges gäller förklaringarna i dessa bilder för 
FE-5010/X-915.
Med kameran du har köpt medföljer en bruksanvisning på CD. För detaljerad information om funktioner, 
se bruksanvisningen. Du behöver Adobe Reader för att visa bruksanvisningen. 
Förbereda kameran
Ladda batteriet
1
2
3
Eluttag
Nätkabel
 Litium-jonbatteri
Batteriladdare
Laddningsindikering
På: Laddar
Släckt: Färdigladdat
  Batteriet är delvis laddat vid leveransen. Före 
användning ser du till att ladda batteriet tills 
laddningsindikeringen släcks (i cirka 2 timmar).
  Om inte laddningsindikatorn lyser eller blinkar kan 
det hända att batteriet sitter fel, eller att batteriet eller 
laddaren är sönder.
Sätta i batteriet och xD -Picture 
Card™ (säljs separat) i kameran
  Använd endast xD-Picture Card eller microSD-
adaptern i kameran.
1
2
1
Batterilucka/
kortlucka
Batterilucka/
kortlucka
2
Låsknapp
  Sätt i batteriet genom att sätta i den ▼-markerade 
sidan först, med C-märkena mot låsknappen.
Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kan 
orsaka hetta eller explosion. 
  Sätt i batteriet samtidigt som du för låsknappen i 
pilens riktning.
  Skjut låsknappen i pilens riktning för att låsa upp och 
ta därefter ur batteriet.
  Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/
kortluckan.
3
Skåra
Kontaktyta
  För in kortet rakt tills det klickar på plats.
  Rör inte vid kontaktytorna.
4
1
2
22_Basic_d4390-96_se.indd   128
22_Basic_d4390-96_se.indd   128
2008/10/29   20:43:54
2008/10/29   20:43:54