Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
129
SE
Ställa in datum och tid
Datum och tid som ställs in här sparas med 
bildfi lnamn, datumutskrifter och övrig data.
1
 Tryck på n-knappen för att starta 
kameran.
Inställningsfönstret för datum och tid visas om 
datum och tid inte har ställts in.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Inställningsfönstret för datum och tid
2
 Använd kl för att välja året för [Y].
3
 Tryck på n för att spara inställningen för 
[Y].
4
  Som i stegen 2 och 3 använder du 
klmn
 och B-knappen för att ställa 
in [M] (månad), [D] (dag), [TIME] (timmar 
och minuter) och [Y/M/D] (datumordning).
 Byta språk på displayen
Det går att välja språk för menyn och de 
felmeddelanden som visas på skärmen.
1
  Tryck på 
m-knappen och på 
klmn
 för att välja [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Tryck på B-knappen.
3
 Använd kl för att välja [W] och 
tryck på B-knappen.
4
 Använd klmn för att välja språk och 
tryck på B-knappen.
5
 Tryck på 
m-knappen.
 Fotografera, visa och radera
Fotografera med optimalt 
bländarvärde och slutartid (P-läge)
I detta läge tas bilder med automatisk inställning, 
men vid behov kan fotograferingsfunktioner som 
exempelvis exponeringskompensation och vitbalans 
ändras.
1
 Tryck på n-knappen för att starta 
kameran. 
 Om P-läget inte visas trycker du fl era gånger på 
knappen för att välja det.
 Tryck på n-knappen igen för att stänga av 
kameran.
2
  Håll kameran och komponera bilden.
3
  Tryck ned avtryckaren halvvägs för att 
fokusera på motivet.
När kameran fokuserar på motivet, låses 
exponeringen (slutartid och bländarvärde visas) 
och AF-markeringen blir grön.
Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen 
blinkar röd. Försök att fokusera igen.
1/400
F3.5
P
AF-markering
Tryck ner 
halvvägs
Slutartid
Bländarvärde
4
  För att ta bilden trycker du mjukt ner 
avtryckaren hela vägen samtidigt som du 
är försiktig så att du inte skakar kameran.
Titta på bilder
1
 Tryck på 
q-knappen.
2
 Använd klmn för att välja en bild.
Visar 10 bilder 
före den aktuella 
bilden
Visar nästa bild
Visar föregående 
bild
Visar 10 bilder 
efter den aktuella 
bilden
22_Basic_d4390-96_se.indd   129
22_Basic_d4390-96_se.indd   129
2008/10/29   20:43:55
2008/10/29   20:43:55