Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
130 SE
Radera bilder under bildvisning 
(Radera en bild)
1
 Tryck på 
D-knappen när bilden som ska 
raderas visas.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Använd k för att välja [YES] och tryck 
på B-knappen.
Använda fotograferingslägen
  Fotograferingslägena ändras i ordningen G, P, 
s, n varje gång du trycker på K-knappen. 
Genom att växla till ett annat fotograferingsläge 
växlas de fl esta inställningarna i 
s-lägena 
till standardinställningarna för respektive 
fotograferingsläge.
Använda det bästa 
fotograferingsläget (s-läge)
1
 Tryck på 
K-knappen några gånger för 
att ställa in 
s.
2
 Använd kl för att välja bästa 
fotograferingsläget för motivet och tryck 
på 
B-knappen.
Fotografera med automatiska 
inställningar (G-läge)
Kameran läser av motivet och väljer automatiskt 
bästa motivprogram [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/
[NIGHT¥PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Detta är 
ett helautomatiskt läge som gör att användaren kan 
ta bilder med det fotograferingsläge som bäst lämpar 
sig för motivet genom att bara trycka på avtryckaren. 
Fotograferingsrelaterade inställningar är inte 
tillgängliga i G-läget.
1
  Tryck några gånger på 
K-knappen för 
att ställa in 
G
.
Använda 
fotograferingsfunktioner
Använda  zoomen
Genom att trycka på zoomknapparna ställer du in 
fotograferingsavståndet.
Trycka på vidvinkel  
(W)-knappen
Trycka på 
telefotoknappen (T)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Zoomindikator
  Optisk zoom: 5x, digital zoom: 4x
Använda blixten
Blixtfunktionerna kan väljas för bästa 
överensstämmelse med fotograferings-
förhållandena.
1
 Tryck på 
#-knappen.
2
 Använd mn för att välja inställnings-
alternativ och tryck på B-knappen för 
ställa in alternativet.
Alternativ
Beskrivning
FLASH AUTO
Blixten utlöses automatiskt vid svagt 
ljus eller motljus.
REDEYE
Förblixtar avfyras för att reducera 
förekomsten av röda ögon i bilderna.
FILL IN
Blixten utlöses, oberoende av hur 
ljust det är.
FLASH OFF
Blixten utlöses inte.
Justera ljusstyrkan 
(exponeringskompensation)
Ljusstyrkan (lämplig exponering) som ställs in av 
kameran baserat på fotograferingsläge (förutom för 
G
) kan justeras efter önskemål så att bilden blir 
ljusare eller mörkare.
1
 Tryck på F-knappen.
2
 Använd klmn för att välja önskad 
ljusstyrka och tryck på B-knappen.
22_Basic_d4390-96_se.indd   130
22_Basic_d4390-96_se.indd   130
2008/10/29   20:43:56
2008/10/29   20:43:56