Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
131
SE
Ta närbilder ( makrofotografering)
Med den här funktionen kan kameran fokusera och 
fotografera motiv på nära håll.
1
 Tryck på 
&-knappen.
2
 Använd mn för att välja inställnings-
alternativ och tryck på B-knappen för 
ställa in alternativet.
Alternativ
Beskrivning
OFF
Makroläget är avstängt.
MACRO
Med denna inställning kan 
du fotografera på så nära som 
10 cm
*1
 (60 cm
*2
) från motivet.
 SUPER MACRO
*3
Med denna inställning kan du 
fotografera så nära som 3 cm 
från motivet.
*1
  När zoomen är i det bredaste (W) läget.
*2
  När zoomen är så långt ut som möjligt mot 
teleläget (T).
*3
 Zoomen fi xeras automatiskt.
Använda  självutlösare
Efter att avtryckaren har tryckts ned helt tas bilden 
efter en kort tidsfördröjning.
1
 Tryck på 
Y-knappen.
2
 Använd kl för att välja önskat 
inställningsalternativ och tryck på B-
knappen för ställa in alternativet.
Alternativ
Beskrivning
OFF
Självutlösaren är avstängd.
ON
Självutlösarlampan tänds i cirka 
10 sekunder, sedan blinkar den i 
cirka 2 sekunder och därefter tas 
bilden.
  Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild.
Avbryta självutlösaren efter att den startat
Tryck en gång till på 
Y-knappen.
Skriva ut
Skriva ut bilder med skrivarens 
standardinställningar [EASY PRINT]
1
  Visa bilden som ska skrivas ut 
på skärmen.
  Utskrift kan även startas när kameran är avstängd. 
Efter att ha utfört steg 2 använder du kl för 
att välja [EASY PRINT] och trycker på B-knappen. 
Använd mn för att välja en bild och fortsätt till steg 3.
2
  Slå på skrivaren och anslut därefter 
skrivaren till kameran.
USB-kabel (medföljer)
Multikontakt
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
-knappen
3
 Tryck på n-knappen för att börja skriva 
ut.
4
  För att skriva ut en annan bild använder 
du mn för att välja en bild och trycker på 
B
-knappen.
Använda OLYMPUS Master 2
Systemkrav och installation 
av OLYMPUS Master 2
För att installera programvaran OLYMPUS Master 2, 
följ installationsguiden som bifogas med cd:n.
Ansluta kameran till en dator
1
  Se till att kameran är avstängd.
Skärmen är avstängd.
Objektivet är inskjutet.
2
  Anslut kameran till en dator.
Kameran sätts på automatiskt.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 USB-kabel (medföljer)
Multikontakt

22_Basic_d4390-96_se.indd   131
22_Basic_d4390-96_se.indd   131
2008/10/29   20:43:57
2008/10/29   20:43:57