Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
134 SI
● Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega fotoaparata Olympus. Pred uporabo novega digitalnega 
fotoaparata pazljivo preberite ta navodila, da boste uživali v optimalnem delovanju in daljši dobi uporabnosti 
fotoaparata. Ta navodila shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.
● Priporočamo, da pred fotografi ranjem pomembnih posnetkov naredite nekaj poskusnih, da se privadite na 
digitalni fotoaparat.
● Zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov si Olympus pridržuje pravico do posodabljanja in spreminjanja 
informacij v teh navodilih.
● Ilustracije zaslona in digitalnega fotoaparata v teh navodilih so bile narejene med razvojem in se lahko 
razlikujejo od dejanskega izdelka. Razen če ni drugače določeno, se razlaga o teh ilustracijah nanaša na 
digitalni fotoaparat FE-5010/X-915.
Kameri, ki ste jo kupili, so priložena navodila za uporabo za CD-ROM. Za podrobnejše informacije o 
značilnostih si, prosimo, poglejte navodila za uporabo. Če želite odpreti navodila za uporabo, potrebujete 
Adobe Reader.
Priprava digitalnega 
fotoaparata
Polnjenje baterije
  Priložen polnilnik baterije (tip polnilnika z napajalnim 
kablom ali vklopni tip polnilnika) se razlikuje glede na 
območje prodaje digitalnega fotoaparata. 
Če ste prejeli vklopni tip polnilnika baterij, ga lahko 
vklopite neposredno v vtikač.
Primer: tip polnilnika baterij z napajalnim 
kablom
1
2
3
Vtičnica
Napajalni kabel
 Litij-ionska baterija
Polnilnik baterij
Indikator polnjenja
Sveti: polnjenje
Ne sveti: napolnjeno
  Baterijo dobite delno napolnjeno. Pred uporabo 
baterijo polnite toliko časa, da indikator polnjenja 
ugasne (pribl. 2 ur).
  Če indikator polnjenja utripa ali ne sveti, baterija ni 
vstavljena pravilno, ali pa je pokvarjena baterija oz. 
polnilnik.
Vstavljanje baterije in kartice 
xD-Picture Card™ (kupite 
jo posebej) v fotoaparat
  V fotoaparat vstavljajte samo kartico xD-Picture Card 
ali vmesnik za kartico microSD.
1
2
1
Pokrov 
predalčka za 
baterijo/kartico
Zatič 
predalčka za 
baterijo/kartico
2
Zatič za baterijo
  Baterijo vstavite z oznako ▼ naprej, oznake C pa 
naj gledajo proti zatiču za baterijo.
Zaradi poškodb zunanjosti baterije (praske in 
podobno) lahko pride do pregretja ali eksplozije. 
  Preden vstavite baterijo, potisnite zatič za baterijo v 
smeri puščice.
 Potisnite zatič za baterijo v smeri puščice, da baterijo 
sprostite in jo odstranite.
  Izklopite fotoaparat, preden odprete pokrov prostora 
za baterijo/kartico.
3
Reža
Kontaktna 
površina
  Kartico vstavite naravnost, dokler ne skoči na svoje 
mesto.
  Ne dotikajte se kontaktne površine.
4
1
2
23_Basic_d4390-96_si.indd   134
23_Basic_d4390-96_si.indd   134
2008/10/29   20:44:59
2008/10/29   20:44:59