Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
135
SI
Nastavitev datuma in ure
Datum in ura, ki ju nastavite tu, se shranita z imeni 
slikovnih datotek, fotografi jami za tiskanje in drugimi 
podatki.
1
 Pritisnite gumb n in vklopite 
fotoaparat.
Če datuma in ure niste nastavili, se prikaže zaslon 
za nastavitev datuma in ure.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Zaslon za nastavitev datuma in ure
2
 S tipkama kl izberete leto [Y].
3
 S tipko n shranite nastavitev za [Y].
4
  Ponovite 2. in 3. korak, tako da s tipkami 
klmn
 in tipko B nastavite še [M] 
(mesec), [D] (dan) in [TIME] (uro in 
minute) ter [Y/M/D] (vrstni red datuma).
 Spreminjanje jezika
Jezik menija in sporočil o napakah, ki so prikazana 
na zaslonu, lahko prilagodite.
1
 Pritisnite tipko 
m in s tipkami 
klmn
 izberite [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Pritisnite tipko B.
3
 S tipkama kl izberite [W
in pritisnite tipko B.
4
 S tipkami klmn izberite želeni jezik 
in pritisnite tipko B.
5
 Pritisnite tipko 
m.
 Fotografi ranje, predvajanje 
in brisanje
Snemanje z optimalno vrednostjo 
zaslonke in časom osvetlitve 
(način P)
V tem načinu so vključene samodejne nastavitve za 
fotografi ranje, po potrebi pa lahko spreminjate tudi 
vrsto drugih funkcij menija za fotografi ranje, kot so 
izravnava osvetlitve, izravnava belin in podobno.
1
 Pritisnite gumb n in vklopite 
fotoaparat. 
  Če način P ni izbran, večkrat pritisnite gumb 
K, da 
ga izberete.
  Še enkrat pritisnite gumb n, da izklopite 
fotoaparat.
2
  Pridržite fotoaparat in sestavite 
kompozicijo.
3
  Sprožilec pritisnite do polovice, 
da izostrite motiv.
Ko fotoaparat izostri motiv, se osvetlitev zaklene 
(prikažeta se čas osvetlitve in vrednost zaslonke), 
oznaka AF pa je zelena.
Če oznaka AF utripa rdeče, izostritev ni bila 
možna. Poskusite znova izostriti.
1/400
F3.5
P
Oznaka AF
Pritisk do polovice
Čas osvetlitve
Vrednost zaslonke
4
  Če želite posneti fotografi jo, nežno 
pritisnite sprožilec do konca in pri tem 
pazite, da fotoaparata ne tresete.
Ogled fotografi j
1
 Pritisnite tipko 
q.
2
  Posnetek izberete s tipkami klmn.
Prikaže 10 
posnetkov pred 
trenutno fotografi jo
Prikaže naslednjo 
fotografi jo
Prikaže prejšnjo 
fotografi jo
Prikaže 10 
posnetkov 
za trenutno 
fotografi jo
23_Basic_d4390-96_si.indd   135
23_Basic_d4390-96_si.indd   135
2008/10/29   20:45:00
2008/10/29   20:45:00