Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
136 SI
Brisanje fotografi j med 
predvajanjem (brisanje posameznih 
posnetkov)
1
  Ko se prikaže fotografi ja, ki jo želite 
izbrisati, pritisnite tipko 
D.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 S tipko k izberite [YES] in pritisnite 
tipko B.
Uporaba načinov za 
fotografi ranje
 Način snemanja se spremeni v P, G, 
s, 
n, vsakič, ko pritisnete tipko K. S preklopom na 
kateri koli drugi način za fotografi ranje se bo večina 
nastavitev v načinih 
s spremenila v privzete 
nastavitve novo izbranega načina za fotografi ranje.
Uporaba najboljšega načina za 
sceno, ki jo želite fotografi rati 
(način s)
1
  Nekajkrat pritisnite tipko 
K, da nastavite 
s.
2
 S tipkama kl izberite najboljši način 
za sceno, ki jo želite fotografi rati, in 
pritisnite tipko 
B.
Fotografi ranje s samodejnimi 
nastavitvami (način G)
Fotoaparat med načini za fotografi ranje 
[PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/
[SPORT]/[MACRO] samodejno izbere 
najprimernejšega glede na prizor. Fotoaparat 
samodejno izbere najustreznejši snemalni način 
za prizor. Način je popolnoma samodejen in vam 
omogoča, da s preprostim pritiskom sprožilca 
fotografi rate, kot najbolj ustreza sceni. Nastavitve za 
snemanje v načinu G niso na voljo.
1
  Nekajkrat pritisnite tipko 
K, da nastavite 
G.
Uporaba funkcij 
fotografi ranja
Uporaba  povečave
S tipkama za povečavo prilagodite območje 
fotografi ranja.
Možnost širokokotnega 
objektiva tipka (W)
S pritiskom tipke telefoto 
(T)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Vrstica za povečavo
 Optična povečava: 5x, digitalna povečava: 4x
Uporaba bliskavice
Izberete lahko funkcije bliskavice, ki najbolj ustrezajo 
snemalnim razmeram.
1
 Pritisnite tipko 
#.
2
 S tipkama mn izberite možnost 
in jo nastavite s tipko B.
Možnost
Opis
FLASH AUTO
Bliskavica se pri šibki svetlobi ali 
osvetlitvi od zadaj sproži samodejno.
REDEYE
Za zmanjševanje učinka rdečih oči na 
fotografi jah se sprožijo predhodni 
bliski.
FILL IN
Bliskavica se sproži ne glede 
na svetlobo.
FLASH OFF
Bliskavica se ne sproži.
Prilagoditev svetlosti 
(izravnava osvetlitve)
Običajno osvetlitev (ustrezno osvetlitev), ki jo 
fotoaparat nastavi glede na način za fotografi ranje 
(razen pri G), lahko povečate ali pomanjšate, da 
dosežete želeni učinek.
1
 Pritisnite tipko F.
2
 S tipkami klmn izberite želeno 
svetlost in pritisnite tipko B.
23_Basic_d4390-96_si.indd   136
23_Basic_d4390-96_si.indd   136
2008/10/29   20:45:01
2008/10/29   20:45:01