Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
137
SI
Fotografi ranje od blizu 
( makrofotografi ranje)
S to funkcijo lahko izostrite in fotografi rate motive v 
bližnjih posnetkih.
1
 Pritisnite tipko 
&.
2
 S tipkama mn izberite možnost 
in jo nastavite s tipko B.
Možnost
Opis
OFF
Način za makrofotografi ranje je 
izključen.
MACRO
Omogoča fotografi ranje motivov 
z razdalje 10 cm
*1
 (60 cm
*2
).
 SUPER MACRO
*3
Omogoča fotografi ranje motivov 
z razdalje 3 cm.
*1
  Ko je povečava v najširšem položaju (W).
*2
  Ko je povečava v končnem telefoto položaju (T).
Uporaba  samosprožilca
Ko pritisnete sprožilec do konca, se fotografi ja 
posname s kratkim zamikom.
1
 Pritisnite tipko 
Y.
2
 S tipkama kl izberite 
želeno možnost in jo nastavite 
s pritiskom tipka 
B.
Možnost
Opis
OFF
Samosprožilec je izključen.
ON
Lučka za samosprožilec sveti 
približno 10 sekund, potem približno 
2 sekundi utripa, nato pa fotoaparat 
posname fotografi jo.
 Fotografi ranje s samosprožilcem se po enem 
posnetku samodejno izklopi.
Preklic samosprožilca po vklopu
Znova pritisnite tipko 
Y.
Tiskanje
Tiskanje fotografi j s standardnimi 
nastavitvami tiskalnika 
[EASY PRINT]
1
 Fotografi jo, ki jo želite natisniti, prikažite 
na zaslonu.
  Tiskati lahko začnete tudi, če je fotoaparat izklopljen. 
Ko končate 2. korak, izberite s tipkama kl 
[EASY PRINT] in pritisnite tipko B. S tipkama mn 
izberite fotografi jo in nadaljujte pri 3. koraku.
2
  Vklopite tiskalnik in ga povežite 
s fotoaparatom.
Kabel USB (priložen)
Večnamenski 
priključek
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
Tipka n
3
 Pritisnite tipko n, da se bo tiskanje začelo.
4
  Če želite natisniti še katero fotografi jo, jo 
izberite s tipkama mn in pritisnite tipko B.
Uporaba programske 
opreme OLYMPUS Master 2
Sistemske zahteve in namestitev 
programske opreme OLYMPUS 
Master 2
Programsko opremo OLYMPUS Master 2 namestite 
s priloženim vodnikom za namestitev.
Povezovanje digitalnega 
fotoaparata z računalnikom
1
 Prepričajte se, da je digitalni fotoaparat 
izklopljen.
Zaslon je izklopljen.
Objektiv je potegnjen nazaj.
2
  Digitalni fotoaparat povežite z računalnikom.
Fotoaparat se samodejno vklopi.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 Kabel USB (priložen)
Večnamenski 
priključek
23_Basic_d4390-96_si.indd   137
23_Basic_d4390-96_si.indd   137
2008/10/29   20:45:02
2008/10/29   20:45:02