Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
138 SI
  Če želite poiskati vrata USB, poglejte v navodila za 
uporabo računalnika.
3
 S tipkama kl izberite [PC] 
in pritisnite tipko B.
Računalnik pri prvi povezavi samodejno prepozna 
digitalni fotoaparat kot novo napravo.
Windows
Ko računalnik prepozna fotoaparat, se pojavi 
sporočilo o dokončani nastavitvi. S klikom »OK (V 
redu)« potrdite sporočilo. Računalnik prepozna 
digitalni fotoaparat kot izmenljivi disk.
Macintosh
Če se zažene program iPhoto, ga zaprite 
in zaženite program OLYMPUS Master 2.
  Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, funkcije 
fotografi ranja ne delujejo.
 Priključitev digitalnega fotoaparata na računalnik 
prek vmesnika USB lahko povzroči nestabilno 
delovanje.
  Programska oprema OLYMPUS Master 2 ne more 
prenesti fotografi j v računalnik, če v 3. koraku 
izberete [PC] in v podmeniju, ki se pojavi, ko 
pritisnete n, nastavite [MTP].
Zagon programske opreme 
OLYMPUS Master 2
1
  Dvokliknite ikono OLYMPUS Master 2.
Uporaba programske opreme 
OLYMPUS Master 2
Ko zaženete program OLYMPUS Master 2, se 
prikaže vodnik, ki vas po korakih vodi pri običajnih 
opravilih. Če se začetni vodnik ne pokaže, ga 
prikličite s klikom 
 v orodni vrstici.
Za podrobne informacije o uporabi uporabite pomoč 
programske opreme.
Dodatek
VARNOSTNI UKREPI
PREVIDNO
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 
UDARA, NE ODPIRAJTE
PREVIDNO: DA SE IZOGNITE ELEKTRIČNEMU UDARU, 
NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANI).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVILI SAMI.
OBRNITE SE NA OLYMPUSOV SERVIS.
Klicaj v trikotniku v dokumentaciji, ki je priložena 
izdelku, vas opozarja na pomembna navodila za 
uporabo in vzdrževanje.
NEVARNOST Če izdelek uporabljate brez upoštevanja navodil, 
označenih s tem znakom, lahko pride do resne 
poškodbe ali smrti.
POZOR
Če izdelek uporabljate brez upoštevanja navodil, 
označenih s tem znakom, lahko pride do poškodbe 
ali smrti.
PREVIDNO
Če izdelek uporabljate brez upoštevanja navodil, 
označenih s tem znakom, lahko pride do manjših 
telesnih poškodb, poškodb opreme ali izgube 
pomembnih podatkov.
POZOR!
DA SE IZOGNETE POŽARU ALI ELEKTRIČNEMU UDARU, NIKOLI NE 
RAZSTAVLJAJTE TEGA IZDELKA, GA NE IZPOSTAVLJAJTE VODI ALI 
GA UPORABLJAJTE V OKOLJU Z VISOKO VLAŽNOSTJO.
Splošni ukrepi
Preberite vsa navodila – Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila za 
uporabo. Shranite vsa navodila in dokumentacijo za prihodnjo uporabo.
Čiščenje – Pred čiščenjem vedno izklopite izdelek iz vtikača. Za čiščenje 
uporabljajte samo vlažno krpo. Za čiščenje tega proizvoda nikoli ne 
uporabljajte tekočih čistil, razpršil ali organskih topil.
Dodatki – Za vašo varnost in preprečevanje poškodb izdelka uporabljajte 
samo dodatke, ki jih priporoča Olympus.
Voda in vlaga – Za ukrepe glede izdelkov, ki so odporni proti vremenskim 
vplivom, si oglejte poglavja o odpornosti proti vremenskim vplivom.
Položaj – Da se izognete poškodbam izdelka, ga varno pritrdite na stabilno 
stojalo, podstavek ali nosilec.
Vir napajanja – Priklopite izdelek samo na vir napajanja, ki je naveden na 
njegovi oznaki.
Tujki – Da se izognete telesnim poškodbam, v izdelek nikoli ne vstavljajte 
kovinskih predmetov.
Vročina – Nikoli ne uporabljajte ali shranjujte izdelka blizu vira toplote, 
kot je radiator, prezračevalni kanal z vročim zrakom, štedilnik ali katera 
druga oprema ali naprava, ki ustvarja toploto, vključno s stereoojačevalniki.
Ravnanje z digitalnim fotoaparatom
 POZOR
Ne uporabljajte digitalnega fotoaparata ob prisotnosti gorljivih ali 
eksplozivnih plinov.
Ne uporabljajte bliskavice in lučke LED v neposredni bližini ljudi 
(dojenčki, majhni otroci itn.).
Od obraza fotografi rane osebe morate biti oddaljeni najmanj meter. 
Sprožitev bliskavice preblizu oči lahko povzroči kratkotrajno izgubo vida.
Otroci in dojenčki naj ne bodo v bližini digitalnega fotoaparata.
Digitalni fotoaparat vedno uporabljajte in shranjujte zunaj dosega mlajših 
otrok in dojenčkov, da preprečite naslednje nevarne razmere, ki lahko 
povzročijo resne poškodbe:
Otrok se zaplete v pašček digitalnega fotoaparata in se zaduši.
Po nesreči pogoltne baterijo, kartice ali druge majhne dele.
Po nesreči sproži bliskavico v svoje oči ali oči drugega otroka.
Po nesreči se poškoduje z gibljivimi deli digitalnega fotoaparata.
Z digitalnim fotoaparatom ne glejte v sonce ali močno luč.
Ne uporabljajte ali shranjujte digitalnega fotoaparata v prašnih ali 
vlažnih prostorih.
Med slikanjem ne prekrivajte bliskavice z roko.
V vmesnik za kartico microSD ne vstavljajte ničesar drugega kot 
kartico microSD.
V vmesnik za kartico microSD ne morete vstaviti drugih vrst kartic.
V fotoaparat vstavljajte samo kartico xD-Picture Card ali 
vmesnik za kartico microSD.
Če denimo po pomoti vstavite kartico microSD, ne uporabite sile. Obrnite se 
na pooblaščene prodajalce oziroma servis.
 PREVIDNO
Če v bližini digitalnega fotoaparata zaznate nenavaden vonj, zvok ali 
dim, ga takoj prenehajte uporabljati.
Nikoli ne odstranjujte baterij z golimi rokami; to lahko povzroči požar ali 
opekline na rokah.
Digitalnega fotoaparata nikoli ne držite ali uporabljajte z mokrimi 
rokami.
Digitalnega fotoaparata ne puščajte na mestih, kjer je 
izpostavljen izredno visokim temperaturam.
To lahko povzroči poškodbe delov in v nekaterih okoliščinah tudi vžig 
digitalnega fotoaparata. Polnilnika ne uporabljajte pokritega (npr. z odejo). 
To lahko povzroči pregrevanje in posledično požar.
Z digitalnim fotoaparatom ravnajte pazljivo, da se izognete lažjim 
opeklinam.
Ker digitalni fotoaparat vsebuje kovinske dele, lahko pregrevanje povzroči 
lažje opekline. Bodite pozorni na naslednje:

23_Basic_d4390-96_si.indd   138
23_Basic_d4390-96_si.indd   138
2008/10/29   20:45:04
2008/10/29   20:45:04