Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
148 SR
Brisanje snimaka u toku 
reprodukcije (brisanje 
jednog snimka)
1
 Pritisnite dugme 
D kada se prikazuje 
slika koju želite da izbrišete.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Pritisnite k da biste izabrali [YES] i 
pritisnite dugme B.
Upotreba režima snimanja
  Režim snimanja menja se po redosledu P, G, 
s, n svaki put kada se pritisne dugme K. 
Prelaskom na bilo koji drugi režim snimanja, većina 
podešavanja u režimima 
s biće promenjena u 
podrazumevana podešavanja odgovarajućeg režima 
snimanja.
Upotreba najboljeg režima 
za okruženje (režim s)
1
 Pritisnite dugme 
K nekoliko puta da 
biste podesili 
s.
2
 Koristite kl da biste izabrali najbolji 
režim snimanja za dato okruženje i 
pritisnite dugme 
B.
Snimanje sa automatskim 
podešavanjima (režim G)
Na osnovu scene, fotoaparat automatski bira 
optimalni režim snimanja iz opcija [PORTRAIT]/
[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/
[MACRO]. 
Fotoaparat će automatski izabrati najbolji režim 
snimanja za dato okruženje. Ovo je potpuno 
automatski režim, koji omogućava korisniku da 
snima slike upotrebom najboljeg režima za neko 
okruženje, i to samo pritiskom na dugme zatvarača. 
Podešavanja u vezi sa snimanjem nisu dostupna u 
režimu G.
1
 Pritisnite dugme 
K nekoliko puta da 
biste podesili G.
Upotreba funkcija snimanja
Upotreba  zuma
Pritiskanjem dugmadi zuma prilagođava se opseg 
snimanja.
Pritisak na široko 
(wide, W) dugme
Pritisak na dugme T 
(telefoto)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Indikator zuma
 Optički zum: 5x, digitalni zum: 4x
Upotreba blica
Funkcije blica mogu da se izaberu, tako da najbolje 
odgovaraju uslovima snimanja.
1
 Pritisnite dugme 
#.
2
 Pomoću mn izaberite podešavanje, a 
zatim pritisnite dugme B da biste ga 
primenili.
Opcija
Opis
FLASH AUTO
Blic se automatski uključuje pri 
slabom ili pozadinskom osvetljenju.
REDEYE
Emituju se pripremni bljeskovi koji 
umanjuju pojavu crvenih očiju.
FILL IN
Blic se uključuje bez obzira 
na trenutno osvetljenje.
FLASH OFF
Blic se ne uključuje.
Podešavanje osvetljenosti 
(kompenzacija ekspozicije)
Standardna osvetljenost (odgovarajuća ekspozicija) 
podešena na fotoaparatu na osnovu režima 
snimanja (osim za G) može da se prilagodi na 
svetlije ili tamnije podešavanje kako biste dobili 
željeni snimak.
1
 Pritisnite dugme F.
2
 Koristite klmn da biste izabrali 
željenu osvetljenost i pritisnite dugme B.
25_Basic_d4390-96_sr.indd   148
25_Basic_d4390-96_sr.indd   148
2008/10/29   20:48:18
2008/10/29   20:48:18