Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
150 SR
  Na osnovu uputstva navedenim u uputstvu za 
upotrebu računara pronađite položaj USB porta.
3
 Pomoću kl izaberite [PC] i pritisnite 
dugme B.
Pri prvom povezivanju računar automatski 
detektuje fotoaparat kao novi uređaj.
Windows
Kada računar detektuje fotoaparat, prikazuje se 
poruka koja označava završetak podešavanja. 
Potvrdite poruku i kliknite na dugme »OK«. 
Računar prepoznaje fotoaparat kao prenosivu 
disk jedinicu.
Macintosh
Ako se pokrene iPhoto, izađite iz programa iPhoto 
i pokrenite OLYMPUS Master 2.
  Dok je fotoaparat priključen na računar, funkcije 
snimanja su onemogućene.
  Povezivanje fotoaparata sa računarom preko USB 
razdelnika može da prouzrokuje nestabilan rad 
operativnog sistema.
  Kada je [MTP] podešen za podmeni koji se prikazuje 
pritiskom na n nakon izbora [PC] u 3. koraku, 
slike ne mogu da se prenose na računar pomoću 
programa OLYMPUS Master 2.
Pokretanje programa OLYMPUS 
Master 2
1
  Kliknite dvaput na ikonu 
OLYMPUS Master 2.
Rad sa programom 
OLYMPUS Master 2
Kada se pokrene OLYMPUS Master 2, prikazuje se 
Quick Start Guide (vodič za brzi početak) sa 
detaljnim uputstvima za uobičajene zadatke. Ukoliko 
se Quick Start Guide ne prikaže, kliknite na 
 na 
traci sa alatkama da bi se vodič prikazao.
Za detalje pogledajte vodič za softver.
Dodatak
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
PAŽNJA
RIZIK OD STRUJNOG UDARA – 
NE OTVARAJTE
PAŽNJA: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE 
SKIDATI POKLOPAC (ILI GA VRAĆATI NAZAD).
U UNUTRAŠNJOSTI FOTOAPARATA NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE 
SAM DA POPRAVI.
PREPUSTITE POPRAVKU KVALIFIKOVANOM OLYMPUSOVOM OSOBLJU.
Znak uzvika u trouglu upozorava na važna uputstva 
za rad i održavanje koja se nalaze u dokumentaciji 
priloženoj uz ovaj proizvod.
OPASNOST
Ako se ne poštuju informacije date pod ovim 
simbolom, može doći do ozbiljnih povreda ili smrti.
UPOZORENJE Ako se ne poštuju informacije date pod ovim 
simbolom, može doći do povreda ili smrti.
PAŽNJA
Ako se ne poštuju informacije date pod ovim 
simbolom, može da dođe do manjih povreda, 
oštećenja opreme ili gubitka podataka.
UPOZORENJE!
DA BISTE IZBEGLI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, 
NIPOŠTO NE RASTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD, NE STAVLJAJTE 
GA U VODU I NEMOJTE NJIME RUKOVATI U USLOVIMA VISOKE 
VLAŽNOSTI.
Opšte mere predostrožnosti
Pročitajte sva uputstva – Pre korišćenja proizvoda pročitajte sva uputstva 
za rad. Sačuvajte sva uputstva za upotrebu i dokumentaciju za kasniji 
pregled ili podsećanje.
Čišćenje – Pre čišćenja uvek izvucite ovaj proizvod iz strujne utičnice. 
Koristite samo vlažnu tkaninu za čišćenje. Nikada nemojte koristiti bilo 
kakva tečna ili sredstva za čišćenje u spreju, niti bilo kakvu vrstu organskog 
razređivača za čišćenje ovog proizvoda.
Dodatna oprema – Radi sopstvene bezbednosti, kao i da biste 
izbegli oštećenje proizvoda, koristite samo dodatnu opremu koju 
preporučuje Olympus.
Voda i vlaga – Kao meru predostrožnosti za proizvode koji su vodootporni, 
pročitajte odeljke o vodootpornosti.
Lokacija – Da biste izbegli oštećenja proizvoda, bezbedno postavite proizvod 
na stativ, postolje ili nosač.
Izvor napajanja – Povežite proizvod isključivo sa izvorima napajanja koji su 
opisani na nalepnici proizvoda.
Strani objekti – Da biste izbegli povrede, ne stavljajte metalne 
objekte u proizvod.
Toplota – Nikada nemojte da koristite, niti da čuvate ovaj proizvod u blizini 
izvora toplote kao što su radijatori, otvori za ventilaciju, peći niti bilo koji tip 
opreme ili aparata koji stvara toplotu, uključujući i stereo pojačala.
Rukovanje fotoaparatom
 UPOZORENJE
Nemojte da koristite fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih 
gasova.
Ne koristite blic i LED osvetljivač za snimanje ljudi (bebe, mala deca i 
sl.) sa malog rastojanja.
Morate biti udaljeni najmanje 1 m od lica objekta. Bljesak blica u blizini 
očiju može da izazove prolazno slepilo.
Držite fotoaparat van dometa dece i beba.
Uvek koristite i čuvajte fotoaparat van dometa male dece i beba da 
biste sprečili sledeće opasne situacije koje mogu da dovedu do ozbiljnih 
povreda:
Zaplitanje u traku fotoaparata što može da dovede do gušenja.
Slučajno gutanje baterije, kartica i drugih sitnih delova.
Slučajno uključivanje blica ispred svojih očiju ili očiju drugog deteta.
Slučajno povređivanje pokretnim delovima fotoaparata.
Nemojte da gledate u sunce ili jaku svetlost kroz fotoaparat.
Nemojte da koristite niti čuvate fotoaparat na prašnjavim ili vlažnim 
mestima.
Nemojte rukom da pokrivate blic kada ga koristite.
U nastavak za microSD karticu nemojte da stavljate ništa osim 
microSD kartice.
Druge vrste kartica ne mogu se umetati u nastavak za microSD karticu.
U fotoaparat nemojte umetati ništa 
osim xD-Picture kartice ili nastavka za microSD karticu.
Ako greškom umetnete karticu, kao što je microSD kartica, ne primenjujte 
silu. Obratite se ovlašćenim distributerima / servisnim centrima.
 PAŽNJA
Prestanite sa korišćenjem fotoaparata čim primetite neki neobičan 
miris, zvukove ili dim oko njega.
Nikada nemojte vaditi baterije golim rukama jer to može da izazove požar 
ili opekotine na rukama.
Nikada nemojte da koristite niti držite fotoaparat vlažnim rukama.
Nemojte ostavljati fotoaparat na mestima na kojima može da bude 
izložen veoma visokoj temperaturi.
To može da dovede do oštećenja pojedinih delova i u određenim 
situacijama fotoaparat može da se zapali. Nemojte da koristite punjač za 
bateriju ako je prekriven (na primer, ćebetom). Ovakav postupak može da 
dovede do pregrevanja i da izazove požar.
Pažljivo rukujte fotoaparatom da biste izbegli lakše opekotine.
Kada fotoaparat sadrži metalne delove, njihovo pregrevanje može da 
dovede do lakših opekotina. Obratite pažnju na sledeće:


25_Basic_d4390-96_sr.indd   150
25_Basic_d4390-96_sr.indd   150
2008/10/29   20:48:21
2008/10/29   20:48:21