Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
153
TR
Tarih ve saatin ayarlanması
Burada ayarlanan tarih ve saat bilgisi görüntü 
dosyası adlarına, tarih baskılarına ve diğer verilere 
kaydedilir.
1
 Fotoğraf makinesini açmak için n 
düğmesine basın.
Tarih ve saat ayarlanmadığında tarih ve saat 
ayarlama ekranı görüntülenir.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Tarih ve saat ayarlama ekranı
2
  [Y] içindeki yılı seçmek için kl 
düğmelerini kullanın.
3
  [Y] içindeki ayarlamayı kaydetmek için n 
düğmesine basın.
4
  [M] (ay), [D] (gün) ve [TIME] (saat ve 
dakika) ve [Y/M/D] (tarih sırası) bilgilerini 
ayarlamak için adım 2 ve 3'te olduğu gibi 
klmn
 ve B düğmelerini kullanın.
 Ekran dilinin değiştirilmesi
Monitörde görüntülenen menü ve hata mesajları için 
kullanılan dil ayarlanabilir.
1
  [E] (SETUP) öğesini seçmek için 
m 
düğmesine ve klmn düğmelerine 
basın.
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
  B düğmesine basın.
3
  [W] öğesini seçmek için kl 
tuşlarını kullanın ve B düğmesine basın.
4
  Dilinizi seçmek için klmn 
düğmelerini kullanın ve B düğmesine 
basın.
5
 
m düğmesine basın.
 Fotoğraf Çekimi, 
Görüntüleme ve Silme
En uygun diyafram değeri ve örtücü 
hızı ile çekim (P modu)
Bu modda otomatik çekim ayarları etkinleştirilirken, 
gerektiğinde çekim menüsündeki pozlama telafi si, 
beyaz dengesi, vb. çeşitli fonksiyonlarda 
değişikliklere de izin verilir.
1
 Fotoğraf makinesini açmak için n 
düğmesine basın.
  P modu görüntülenmezse, 
K düğmesine birkaç 
defa basıp o modu seçin.
 Fotoğraf makinesini kapatmak için n 
düğmesine basın.
2
 Fotoğraf makinesini tutun ve çekimi 
oluşturun.
3
  Nesneye odaklanmak için deklanşöre 
yarım şekilde basın.
Makine nesneye odaklandığı zaman, pozlama 
kilitlenir (deklanşör hızı ve diyafram değeri 
görüntülenir) ve AF hedef işareti yeşil renge döner.
AF hedefi  işareti kırmızı renkte yanıp sönerse 
fotoğraf makinesi odaklanamaz. Odaklama 
yapmayı tekrar deneyin.
1/400
F3.5
P
AF hedef işareti
Yarım basın
Deklanşör hızı
Diyafram değeri
4
 Fotoğraf çekmek için, makineyi 
sarsmamaya dikkat ederek deklanşöre 
yavaş bir şekilde tamamen basın.
Fotoğrafl arın görüntülenmesi
1
 
q düğmesine basın.
2
 Bir fotoğraf seçmek için klmn 
düğmelerini kullanın.
Geçerli fotoğraf 
öncesindeki 
10 kareyi 
görüntüler
Sonraki fotoğraf 
görüntüler
Önceki fotoğrafı 
görüntüler
Geçerli fotoğraf 
sonrasındaki 
10 kareyi 
görüntüler
26_Basic_d4390-96_tr.indd   153
26_Basic_d4390-96_tr.indd   153
2008/10/29   20:50:42
2008/10/29   20:50:42