Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
154 TR
Görüntüleme sırasında fotoğrafl arın 
silinmesi (Tek fotoğraf silme)
1
 Silinecek fotoğraf görüntülendiği zaman 
D düğmesine basın.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
  [YES] (Evet) öğesini seçmek için k 
düğmesine basın ve B düğmesine basın.
Çekim Modlarının 
Kullanılması
 Çekim modu, K düğmesine her basıldığında, P, 
G
s n sırasında değişir. Diğer çekim 
modlarının herhangi birine geçilerek, 
modlarındaki çoğu ayar ilgili çekim modunun 
varsayılan ayarlarına getirilir.
Çekim sahnesi için en iyi modun 
kullanılması (s modu)
1
 
s öğesini ayarlamak için 
K düğmesine birkaç kez basın.
2
  Sahne için en iyi çekim modunu seçmek 
için kl tuşlarını kullanın ve B 
düğmesine basın.
Otomatik ayarlarla çekim yapılması 
(G modu)
Sahneye göre, makine [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/
[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO] arasından 
en iyi çekim modunu otomatik olarak seçer. 
Fotoğraf makinesi sahne için en iyi çekim modunu 
otomatik olarak seçer. Bu seçenek; kullanıcının 
yalnızca deklanşöre basarak fotoğrafl arı çekilen 
sahne için en iyi mod kullanılarak çekmesini 
sağlayan tamamen otomatik bir moddur. Çekim ile 
ilgili ayarlar G modunda kullanılamaz.
1
  G öğesini ayarlamak için 
K 
düğmesine birkaç kez basın.
Çekim Fonksiyonlarının 
Kullanılması
 Zoom (Yakınlaştırma) özelliğinin 
kullanılması
Zoom kolunun kullanılması çekim aralığını belirler.
Geniş düğmesine 
basılması (W) düğmesi
Telefoto (T) düğmesine 
basılması
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Zoom çubuğu
  Optik zoom: 5x, dijital zoom: 4x
Flaşın kullanılması
Flaş fonksiyonları, çekim koşullarına uyan en iyi 
seçeneğe seçilebilir.
1
 
# düğmesine basın.
2
 Ayar seçeneğini seçmek için mn 
düğmelerini kullanın ve ayarlamak için B 
düğmesine basın.
Seçenek
Tanım
FLASH AUTO
Flaş, zayıf ışıkta veya nesnenin 
arkasından gelen ışık koşullarında, 
otomatik olarak patlar.
REDEYE
Fotoğrafl arınızdaki kırmızı göz oluşumunu 
azaltmak için ön fl aşlar gönderilir.
FILL IN
Flaş, mevcut ışığa bakmaksızın patlar.
FLASH OFF
Flaş patlamaz.
Parlaklığın ayarlanması 
(Pozlama telafi si)
Çekim moduna (G hariç) dayalı olarak fotoğraf 
makinesi tarafından ayarlanan standart parlaklık 
(uygun telafi ) istenilen çekimi elde etmek için daha 
parlak veya daha koyu ayarlanabilir.
1
  F düğmesine basın.
2
  İstenilen parlaklığı seçmek için klmn 
tuşlarını kullanın ve B düğmesine basın.
26_Basic_d4390-96_tr.indd   154
26_Basic_d4390-96_tr.indd   154
2008/10/29   20:50:43
2008/10/29   20:50:43