Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
155
TR
 Yakın plan çekim yapılması 
(Makro çekim)
Bu fonksiyon, fotoğraf makinesinin yakın mesafedeki 
nesnelere odaklanmasını ve bunları çekmesini 
sağlar.
1
 
& düğmesine basın.
2
 Ayar seçeneğini seçmek için mn 
düğmelerini kullanın ve ayarlamak için B 
düğmesine basın.
Seçenek
Tanım
OFF
Makro modu devre dışı bırakılmıştır.
MACRO
Bu fonksiyon, 10 cm
*1
 (60 cm
*2
mesafesine kadar yakın olan nesnenin 
çekilmesini sağlar.
 SUPER 
MACRO
*3
Bu özellik, 3 cm kadar yakın olan 
nesnenin çekilmesini sağlar.
*1
  Zoom en geniş (W) konumdayken.
*2
  Zoom en yüksek telefoto (T) konumundayken.
*3
  Zoom otomatik olarak sabitlenir.
 Zamanlayıcıyı kullanma
Deklanşöre tam olarak basıldıktan sonra, fotoğraf 
kısa bir süre gecikerek çekilir.
1
 
Y düğmesine basın.
2
  İstenen ayar seçeneğini seçmek için 
kl
 düğmelerini kullanın ve 
ayarlamak için B düğmesine basın.
Seçenek
Tanım
OFF
Zamanlayıcı devre dışı kalır.
ON
Zamanlayıcı lambası yaklaşık 10 saniye 
yanar, ardından yaklaşık 2 saniye yanıp 
söner ve bundan sonra fotoğraf çekilir.
  Kendi kendine çekim modu, bir fotoğraf çekildikten 
sonra otomatik olarak iptal olur.
Başladıktan sonra zamanlayıcıyı iptal 
etmek için
Y düğmesine tekrar basın.
Baskı
Fotoğrafl arın yazıcının standart 
ayarlarında bastırılması 
[EASY PRINT]
1
 Bastırılacak fotoğrafı monitörde 
görüntüleyin.
 Baskı işlemi fotoğraf makinesi kapatıldığında da 
başlatılabilir. Adım 2'yi gerçekleştirdikten sonra, 
[EASY PRINT] (Kolay Baskı) öğesini seçmek için 
kl
 düğmelerini kullanın, B düğmesine basın. 
Bir fotoğraf seçmek için mn düğmelerini kullanın ve 
Adım 3'e geçin.
2
 Yazıcıyı açınız ve ardından yazıcı ve 
fotoğraf makinesini birbirine bağlayın.
USB kablosu
(birlikte verilir)
Çoklu konektör
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
 düğmesi
3
 Baskı işlemine başlamak için 
n
 düğmesine basın.
4
 Başka bir fotoğraf bastırmak istediğinizde 
fotoğrafı seçmek için mn düğmelerini 
kullanın ve B düğmesine basın.
OLYMPUS Master 2'nin Kullanımı
Sistem gereksinimleri ve OLYMPUS 
Master 2'nin kurulumu
OLYMPUS Master 2 yazılımını, fotoğraf makinesinin 
yanında verilen kurulum kılavuzuna bakarak kurun.
Fotoğraf makinesinin bilgisayara 
bağlanması
1
 Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan 
emin olun.
Monitör kapalı.
Lens kısa konumda.
2
 Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın.
Fotoğraf makinesi otomatik olarak açılır.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 USB kablosu 
(birlikte verilir)
Çoklu konektör

26_Basic_d4390-96_tr.indd   155
26_Basic_d4390-96_tr.indd   155
2008/10/29   20:50:44
2008/10/29   20:50:44