Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
156 TR
  USB portunu bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna 
bakarak yerleştirin.
3
 [PC] düğmesini seçmek için kl 
tuşlarını kullanın ve B düğmesine basın.
Bilgisayar, ilk bağlantıda fotoğraf makinesini yeni 
bir aygıt olarak algılar.
Windows
Bilgisayar fotoğraf makinesini algıladıktan sonra, 
ayarlamanın tamamlandığını belirten bir mesaj 
görünür. Mesajı onaylayınız ve «OK» öğesine 
tıklayın. Fotoğraf makinesi, çıkarılabilir disk olarak 
tanınır.
Macintosh
iPhoto uygulaması başladığında, iPhoto 
uygulamasından çıkın ve OLYMPUS Master 2 
yazılımını başlatın.
 Fotoğraf makinesi bilgisayara bağlandığı zaman, 
çekim fonksiyonları devre dışı kalır.
 Fotoğraf makinesinin bir bilgisayara USB hub 
üzerinden bağlanması çalışmada kararsızlıklara yol 
açabilir.
 Adım 3'teki [PC] öğesini seçtikten sonra n düğmesine 
basılmasıyla görünen alt menüde [MTP] seçeneği 
ayarlandığında, fotoğrafl ar OLYMPUS Master 2 
yazılımını kullanarak bir bilgisayara aktarılamaz.
OLYMPUS Master 2'nin Çalıştırılması
1
  OLYMPUS Master 2 simgesine çift tıklayın.
OLYMPUS Master 2'nin Kullanımı
OLYMPUS Master 2 başladığında, sık yapılan 
görevler için adım adım yönerge sağlayan Hızlı 
Başlama Kılavuzu görünür. Hızlı Başlama Kılavuzu 
görüntülenmediği zaman, kılavuzu göstermek için 
araç çubuğundaki 
 öğesine tıklayın.
Kullanımla ilgili ayrıntılar için yazılımın yardım 
kılavuzuna bakın.
Ek
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ. 
AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (YA DA 
ARKA YÜZÜ) ÇIKARTMAYIN.
İÇİNDE, KULLANICININ BAKIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR.
BAKIM İÇİN KALİFİYE OLYMPUS SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
Ürün ile birlikte verilen dokümantasyonda, bir üçgen içine 
alınmış ünlem işareti, önemli çalıştırma ve bakım talimatı 
ile ilgili olarak sizi uyarır.
TEHLİKE Ürün, bu sembol altında verilen bilgi göz önüne alınmadan 
kullanılırsa, ciddi yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.
UYARI
Ürün, bu sembol altında verilen bilgi göz önüne alınmadan 
kullanılırsa, ciddi yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.
DİKKAT
Ürün, bu sembol altında verilen bilgi göz önüne alınmadan 
kullanılırsa, hafi f kişisel yaralanma, cihazın hasar görmesi 
veya değerli verinin kaybı meydana gelebilir.
UYARI!
YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KESİNLİKLE BU ÜRÜNÜ SÖKMEYİNİZ, SUYA MARUZ BIRAKMAYIN 
VEYA YÜKSEK RUTUBETLİ ORTAMDA ÇALIŞTIRMAYIN.
Genel Önlemler
Tüm Talimatı okuyun – Ürünü kullanmadan önce, kullanım talimatının 
tümünü okuyun. Tüm kılavuzları ve belgeleri gelecekte başvurmak için 
saklayın.
Temizleme – Bu ürünü temizlemeden önce daima fi şini prizden çekin. 
Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanın. Bu ürünü temizlemek için, 
asla sıvı veya püskürtmeli temizlik maddesi veya organik çözücü madde 
kullanmayın.
Ekler – Güvenliğiniz açısından ve ürünün hasar görmesini önlemek için, 
yalnızca Olympus tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
Su ve Rutubet – Kötü hava koşullarına dayanıklı tasarıma sahip ürünlerle 
ilgili önlemler için, kötü hava koşulları ile ilgili koruma bölümlerini okuyun.
Yerleştirme – Ürünün hasar görmesini önlemek için, ürünü sabit bir tripod, 
sehpa veya destek üzerine güvenli bir şekilde monte edin.
Güç Kaynağı – Bu ürünü yalnızca ürün etiketi üzerinde belirtilen güç 
kaynağına takın.
Yabancı Nesneler – Kişisel yaralanmayı önlemek için, ürün içerisine asla 
metal bir nesne sokmayın.
Isı – Bu ürünü asla radyatör, ısıtıcı, soba veya stereo amplifi katörleri dahil 
herhangi bir tip ısı üreten cihazın yanında kullanmayın veya saklamayın.
Fotoğraf Makinesinin Kullanılması
 UYARI
Fotoğraf makinesini yanıcı veya patlayıcı gazların yakınında 
kullanmayın.
Flaşı ve LED'i insanlara (bebekler, küçük çocuklar, vb.) yakın mesafede 
kullanmayın.
Fotoğrafını çektiğiniz kişilerin yüzünden yaklaşık 1 m uzaklıkta olmanız 
gerekir. Flaş, fotoğrafını çektiğiniz kişilerin gözlerine çok yakından 
patlatılırsa, kısa süreli görme kaybına neden olabilir.
Küçük çocukları ve bebekleri fotoğraf makinesinden uzak tutun.
Ciddi yaralanmalara neden olabilecek aşağıdaki tehlikeli durumları 
önlemek için, fotoğraf makinesini daima küçük çocukların veya bebeklerin 
erişemeyeceği yerlerde kullanın ve saklayın:
Fotoğraf makinesinin kayışına dolanmak sonucu boğulma tehlikesi varsa.
Kazayla pil, kart veya diğer küçük parçaların yutulması tehlikesi varsa.
Kazayla fl aşın kendi gözlerine veya başka bir çocuğun gözlerine 
patlaması tehlikesi varsa.
Kazayla fotoğraf makinesinin hareketli parçaları tarafından yaralanma 
tehlikesi varsa.
Fotoğraf makinesi ile güneşe veya güçlü ışığa bakmayın.
Fotoğraf makinesini tozlu veya nemli yerlerde kullanmayın veya 
saklamayın.
Flaş patlarken fl aşı elle kapatmayın.
microSD Bağlantı Parçasının içine microSD kartından başka bir şey 
takmayın.
Diğer kart türleri microSD Bağlantı Parçasına takılamaz.
Fotoğraf makinesine xD-Picture Card ya da microSD Bağlantı Parçası 
dışında başka bir şey takmayın.
Yanlışlıkla microSD kartı gibi bir kart sokarsanız, zorlamayın. Yetkili satıcılar/
servis merkezlerine başvurun.
 DİKKAT
Fotoğraf makinesi çevresinde olağandışı bir koku, ses veya duman 
görürseniz derhal fotoğraf makinesini kullanmayı bırakın.
Kesinlikle pilleri çıplak elle çıkarmayınız; bir yangına ya da ellerinizin 
yanmasına neden olabilir.
Fotoğraf makinesini kesinlikle ıslak elle tutmayın veya çalıştırmayın.
Fotoğraf makinesini çok yüksek sıcaklık oluşabilecek yerlerde 
bırakmayın.
Bu tür yerlerde fotoğraf makinesini bırakmak parçaların bozulmasına 
ve bazı durumlarda Fotoğraf makinesinin alev almasına neden olabilir. 
Şarj cihazını, üzeri herhangi bir şeyle örtülü ise (örneğin bir battaniye ile) 
kullanmayın. Bu durum aşırı ısınmaya ve yangına neden olabilir.
Düşük dereceli yanıkları önlemek için, fotoğraf makinesini dikkatle 
kullanın.
Fotoğraf makinesi metal parçalar içerdiğinden, aşırı ısınma, düşük dereceli 

26_Basic_d4390-96_tr.indd   156
26_Basic_d4390-96_tr.indd   156
2008/10/29   20:50:45
2008/10/29   20:50:45