Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
157
TR
yanıklara neden olabilir. Aşağıdakilere noktalara dikkat edin.
Uzun süre kullanıldığında fotoğraf makinesi ısınacaktır. Fotoğraf 
makinesini bu durumda tutmaya devam ederseniz, düşük dereceli yanığa 
neden olabilir.
Çok soğuk olan yerlerde, fotoğraf makinesi gövdesinin sıcaklığı ortamın 
sıcaklığından daha düşük olabilir. Mümkünse soğuk yerlerde fotoğraf 
makinesini tutarken eldiven takın.
Kayışa dikkat edin.
Fotoğraf makinesini taşırken kayışa dikkat edin. Kolaylıkla nesnelere 
takılabilir ve ciddi hasarlara neden olabilir.
Pil Kullanma Önlemleri
Pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, yanmasını, patlamasını veya elektrik 
çarpmasına veya yanmalara neden olmasını önlemek için, bu önemli 
ilkeleri takip edin.
 TEHLİKE
Fotoğraf makinesi, özellikleri Olympus tarafından belirlenen bir lityum iyon 
pili kullanır. Pili belirtilen şarj cihazı ile şarj edin. Herhangi başka bir şarj 
cihazı kullanmayın.
Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya yakmayın.
Pilleri taşırken veya saklarken mücevher, iğne, raptiye, vb. gibi metal 
nesnelerle temas etmelerini engellemek için gerekli önlemleri alın.
Pilleri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; sıcak bir araçta veya 
bir ısı kaynağının yakınındaki yüksek sıcaklıklı yerlerde saklamayın.
Pillerin akmasını veya terminallerinin hasar görmesini engellemek için, 
pillerin kullanımı ile ilgili tüm talimatı dikkatle izleyin. Kesinlikle pilleri sökme 
veya lehimleme gibi herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayın.
Pil sıvısı gözlerinize kaçarsa, gözlerinizi derhal temiz, soğuk su ile yıkayın 
ve hemen tıbbi yardıma başvurun.
Pilleri daima küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Çocuk 
kazayla pili yutarsa, derhal tıbbi yardıma başvurun.
 UYARI
Pilleri daima kuru tutun.
Pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, yangına veya patlamaya neden olmalarını 
önlemek için, yalnızca bu ürün ile kullanılması tavsiye edilen pilleri kullanın.
Pilleri, kullanma kılavuzunda açıklandığı şekilde dikkatlice yerleştirin.
Yeniden şarj edilebilir piller, belirtilen sürede şarj olmazlarsa, şarj etmeyi 
durdurun ve bu pilleri kullanmayın.
Bir pil çatlak veya kırık ise kullanmayın.
Bir pil kullanım sırasında akarsa, rengi solarsa veya deforme olursa veya 
başka herhangi bir şekilde anormal duruma gelirse, fotoğraf makinesini 
kullanmayı durdurun.
Bir pil elbiseniz veya cildiniz üzerine sıvı akıtırsa, derhal elbisenizi çıkarın ve 
etkilenen bölgeyi temiz, soğuk, akan su ile temizleyin. Sıvı cildinizi yakarsa, 
derhal tıbbi yardıma başvurun.
Pilleri kesinlikle güçlü darbelere veya sürekli titreşime maruz bırakmayın.
 DİKKAT
Şarj etmeden önce daima pilde kaçak, renklenme, eğrilme ya da benzer 
bozukluklar olup olmadığını kontrol edin.
Pil uzun süreyle kullanıldığında aşırı ısınabilir. Küçük yanıklardan kaçınmak 
için, fotoğraf makinesini kullandıktan hemen sonra pilleri çıkarmayın.
Fotoğraf makinesini uzun süreliğine saklamadan önce daima pillerini çıkarın.
Avrupa'daki müşteriler için
«CE» işareti, ürünün Avrupa güvenlik, sağlık, çevre ve 
müşteri koruma şartnameleri ile uyumlu olduğunu belirtir. 
«CE» markalı fotoğraf makineleri Avrupa'daki satışlara 
yöneliktir.
Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu WEEE Ek IV] 
AB ülkelerinde, hurda elektrik ve elektronik cihazların ayrı 
toplanması anlamına gelir.
Lütfen cihazı evinizdeki çöpe atmayın.
Bu ürünün atılması için, lütfen ülkenizdeki geri dönüşüm ve 
toplama sistemlerini kullanın.
Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu Direktifi  
2006/66/EC Ek II] AB ülkelerinde atık pillerin ayrı 
toplanması gerektiğini belirtir.
Pillerinizi evinizdeki çöpe atmayın. Atık pillerin atılması için, 
ülkenizdeki geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın.
Yalnızca belirtilmiş olan yeniden şarj edilebilir pil ve şarj cihazı 
kullanın
Bu fotoğraf makinesi ile yalnızca özgün Olympus belirtimli yeniden şarj 
edilebilir pil ve şarj cihazı kullanmanızı öneririz. Özgün olmayan yeniden 
şarj edilebilir pil veya şarj cihazı kullanılması, sızıntı, ısınma, alevlenme 
nedeniyle yangına veya kişisel yaralanmalara veya pilin zarar görmesine 
neden olabilir. Olympus, özgün Olympus aksesuarı olmayan piller ve/veya 
şarj cihazlarının kullanımından dolayı ortaya çıkacak kaza veya hasarlar için 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Garanti şartları
1  Düzgün kullanılmasına rağmen (ürünle verilen «Bakım ve Kullanım» 
talimatına uygun olarak) bu ürün kusurlu bulunursa, Olympus Imaging 
Europa GmbH şirketinin iş alanı bünyesinde yer alan ve web sitesinde 
belirtilen (bkz. http://www.olympus.com) yetkili Olympus dağıtıcılarında 
temin edildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca, bu ürün tamir edilebilir 
veya Olympus'un tercihine göre ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilebilir. 
Bu garanti haklarını kullanabilmek için müşteri, 2 yıl geçerliliği olan bu 
Garanti Belgesini ve ürünü, ürünü satın aldığı bayie veya Olympus Imaging 
Europa GmbH iş alanı bünyesinde yer alan ve http://www.olympus.com 
web sitesinde belirtilen bir Olympus servis merkezine götürmelidir. Dünya 
çapında Garantinin birinci yılında müşteri, ürünü istediği Olympus servis 
istasyonuna verebilir. Tüm ülkelerde Olympus servis merkezi bulunmadığını 
lütfen unutmayın.
2  Ürünün yetkili Olympus servis merkezi veya dağıtıcısına nakliyesi ve 
nakliye sırasında doğabilecek tüm hasarlardan müşteri sorumludur.
3  Aşağıda belirtilen hasarlar garanti kapsamında değildir ve müşteri, yukarıda 
belirtilen garanti süresi dolmasa bile onarım ücreti ödemekle yükümlüdür.
 Kötü kullanımdan doğan hasarlar (talimatın «Güvenlik Önlemleri» veya 
diğer bölümlerinde belirtilmeyen bir kullanım söz konusu olduğunda).
 Olympus veya yetkili bir Olympus servis merkezi tarafından 
gerçekleştirilmeyen onarım, değişiklik, temizlik vb.'den doğan hasarlar.
Ürünün satışından sonra, düşme, darbe gibi nakliye sırasında meydana 
gelen kusurlar veya hasarlar.
Yangın, deprem, sel, şimşek ve diğer doğal felaketlerden, çevre 
kirliliğinden ve düzensiz gerilim kaynaklarından meydana gelen kusur 
veya hasar.
Kötü veya uygunsuz saklama (ürünü yüksek sıcaklık ve nem, naftalin 
veya zararlı ilaçlar, vb. böcek savarların yakınında saklama) ve yanlış 
bakım, vb.'den kaynaklanan hasarlar.
Boşalmış piller, vb.'den kaynaklanan kusurlar.
Ürün kılıfına kum, çamur, vb. girmesinden kaynaklanan arızalar
Bu Garanti Belgesinin ürünle birlikte getirilmediği haller.
Garanti Belgesi'nde; satın alınan yıl, ay ve gün, müşterinin adı, bayiinin 
adı ve seri numarası hakkında herhangi bir değişiklik yapıldığında.
Bu Garanti Sertifi kası'yla beraber ürünü satın aldığınızı kanıtlayan bir 
belge sunmadığınızda.
4  Bu Garanti sadece bu ürün için geçerlidir. Garanti, kılıf, kayış, lens kapağı 
ve piller gibi diğer ilave ekipmana uygulanmaz.
5  Olympus'un bu garantiyle üstlendiği tek sorumluluk ürünün tamiri veya 
yenisiyle değiştirilmesi ile sınırlıdır. Olympus, ortaya çıkan veya ürün 
kusurundan kaynaklanan her türlü dolaylı veya müteselsil kayıp veya 
hasar ve özellikle lens, fi lm, ürünle beraber kullanılan diğer ekipman veya 
aksesuarların kaybı veya hasarı ya da onarımın gecikmesinden veya bilgi 
kaybından doğan her türlü kayıp için olan sorumluluktan muaftır. Kanunun 
belirlediği mücbir kurallara bununla halel gelmez.
Garanti bakımı hakkında notlar
1  Bu garanti ancak Garanti Belgesi Olympus veya yetkili bir bayii tarafından 
usulüne uygun olarak tamamlanırsa ya da diğer belgeler yeterli ispatı 
içerirse geçerlidir. Dolayısıyla adınızın, bayiinizin adının, seri numarasının 
ve satın alınan yıl, ay ile gün bilgisinin tam olarak yazıldığından veya orijinal 
faturanın veya satış faturasının (bayiinin adını, satın alma tarihini ve ürün 
tipini gösteren) bu Garanti Belgesi'ne eklendiğinden lütfen emin olun. 
Olympus, Garanti Belgesi tamamlanmadığında ve/veya yukarıdaki belgeler 
eklenmediğinde ve/veya içerdikleri bilgiler eksik veya yanlış olduğunda da 
ücretsiz servis vermeyi geri çevirme hakkını saklı tutar.
2  Bu Garanti Belgesi tekrar düzenlenmeyeceği için, onu güvenli bir yerde 
saklayın.
*  Web sitesinde bulunan listeye bakın:
http://www.olympus.com internet adresindeki listeye göz atın.
Ticari Markalar
IBM, International Business Machines Corporation şirketinin tescilli ticari 
markasıdır.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari 
markalarıdır.
Macintosh, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.
xD-Picture Card™ ticari bir markadır.
microSD, SD Association'ın ticari markasıdır.
Tüm diğer şirket ve ürün isimleri, tescilli ticari markalar ve/veya kendi 
sahiplerinin ticari markalarıdır.
Bu kılavuzda bahsedilen fotoğraf makinesi dosya sistemleri standartları, 
JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
– Japonya Elektronik ve Bilişim Teknoloji Endüstrileri Kurulu) tarafından 
belirlenmiş «Fotoğraf Makinesi Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı/DCF» 
standartlarıdır.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.26_Basic_d4390-96_tr.indd   157
26_Basic_d4390-96_tr.indd   157
2008/10/29   20:50:46
2008/10/29   20:50:46