Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
159
UA
Встановлення дати й часу
Встановлені тут дата й час зберігаються в іменах 
файлів зображень, надрукованих датах та інших 
даних.
1
  Натисніть кнопку n
щоб увімкнути камеру.
Екран встановлення дати й часу відображається, 
якщо дату й час не встановлено.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Екран встановлення дати й часу
2
  За допомогою кнопок kl виберіть 
значення року для параметра [Y].
3
  Натисніть кнопку n, щоб зберегти 
значення для параметра [Y].
4
  Як у кроках 2 і 3, за допомогою кнопок 
klmn
 і B встановіть значення 
для параметрів [M] (місяць), [D] (день), 
[TIME] (години та хвилини) і [Y/M/D] 
(порядок відображення дати).
 Змінення мови меню
Можна настроїти мову меню та повідомлень про 
помилки, які відображаються на моніторі.
1
  Натисніть кнопку 
m, а потім за 
допомогою кнопок klmn виберіть 
пункт [
E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
  Натисніть кнопку B.
3
  За допомогою кнопок kl виберіть 
пункт [W] і натисніть кнопку B.
4
  Натискаючи кнопки klmn
виберіть потрібну мову, а потім 
натисніть кнопку 
B.
5
  Натисніть кнопку 
m.
 Зйомка, відтворення та 
стирання
Зйомка з оптимальною 
величиною діафрагми та 
витримкою затвора (режим P)
У цьому режимі активовано параметри 
автоматичної зйомки, за потреби також вносячи 
зміни до широкого діапазону інших функцій меню 
зйомки, наприклад корекції експозиції, балансу 
білого тощо.
1
  Натисніть кнопку n
щоб увімкнути камеру. 
  Якщо режим P не відображається, натисніть 
кнопку K кілька разів, щоб вибрати його.
  Натисніть кнопку n ще раз, щоб вимкнути 
камеру.
2
  Візьміть камеру та скомпонуйте знімок.
3
  Натисніть кнопку спуску затвора 
наполовину для фокусування 
на об’єкті.
Після фокусування камери на об’єкті експозиція 
буде зафіксована (відобразяться витримка та 
значення діафрагми), а рамка автофокусування 
відобразиться зеленим кольором.
Камері не вдалося сфокусуватись, якщо рамка 
автофокусування блимає червоним кольором. 
Спробуйте сфокусуватися знову.
1/400
F3.5
P
Рамка автофокусування
Натисніть 
наполовину
Витримка
Величина діафрагми
4
  Щоб зробити знімок, акуратно 
повністю натисніть кнопку спуску 
затвора, слідкуючи за тим, щоб камера 
не тремтіла.
Перегляд зображень
1
  Натисніть кнопку 
q.
2
  Виберіть зображення за допомогою 
кнопок klmn.
Відображаються 
10 кадрів перед 
поточним 
зображенням
Відображення 
наступного 
зображення
Відображення 
попереднього 
зображення
Відображаються 
10 кадрів після 
поточного 
зображення
27_Basic_d4390-96_ua.indd   159
27_Basic_d4390-96_ua.indd   159
2008/10/29   20:52:52
2008/10/29   20:52:52