Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
162 UA
  Знайдіть порт USB, звернувшись до посібника 
користувача до комп’ютера.
3
  Натискаючи кнопки kl, виберіть 
пункт [PC] і натисніть кнопку B.
Комп’ютер автоматично виявить камеру як 
новий пристрій під час першого підключення.
Windows
Після того, як комп’ютер виявить камеру, 
відобразиться повідомлення про завершення 
встановлення. Підтвердіть повідомлення 
та клацніть «OK». Камера розпізнається як 
знімний диск.
Macintosh
Якщо запущено програму iPhoto, вийдіть із неї 
та запустіть програму OLYMPUS Master 2.
  Коли камеру підключено до комп’ютера, функції 
зйомки вимикаються.
  Підключення фотокамери до комп’ютера через 
концентратор USB може призвести до збоїв в 
роботі обладнання.
  Якщо встановити значення [MTP] для вкладеного 
меню, яке відображається натисканням кнопки 
n
 після вибору пункту [PC] у кроці 3, буде 
неможливо передати зображення на комп’ютер за 
допомогою програми OLYMPUS Master 2.
Запуск програми OLYMPUS Master 2
1
  Двічі клацніть піктограму OLYMPUS 
Master 2.
Керування програмою OLYMPUS 
Master 2
Після запуску програму OLYMPUS Master 2 
запущено з’являється посібник користувача для 
початку роботи з послідовними інструкціями щодо 
виконання загальних завдань. Якщо короткий 
посібник для початку роботи не відобразиться, 
клацніть 
 у панелі інструментів для 
відображення посібника.
Детальні відомості про роботу див. у посібнику 
до програми.
Додаток
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
УВАГА, ОБЕРЕЖНО
НЕБЕЗПЕКА УДАРУ СТРУМОМ НЕ 
ВІДКРИВАТИ
УВАГА! ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ 
СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ВСЕРЕДИНІ НЕМАЄ ЧАСТИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ 
КОРИСТУВАЧЕМ.
З ПИТАНЬ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 
КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ КОМПАНІЇ OLYMPUS.
Знак оклику, поміщений у трикутник, звертає вашу 
увагу на важливі інструкції з експлуатації і 
техобслуговування в документації, доданій до виробу.
НЕБЕЗПЕКА У разі використання виробу без ознайомлення з 
інформацією, наведеною під цим символом, можливі 
серйозні травми або загибель.
ОБЕРЕЖНО У разі використання виробу без ознайомлення з 
інформацією, наведеною під цим символом, можливі 
травми або загибель.
УВАГА, 
ОБЕРЕЖНО
У разі використання виробу без ознайомлення з 
інформацією, наведеною під цим символом, можливі 
легкі травми, пошкодження обладнання або втрата 
цінних даних.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ ПОЖЕЖІ АБО УДАРУ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ, НІКОЛИ НЕ РОЗБИРАЙТЕ ЦЕЙ ПРОДУКТ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ПОПАДАННЯ ВОДИ І НЕ ПРАЦЮЙТЕ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ВОЛОГОСТІ.
Запобіжні заходи загального характеру
Прочитайте всі інструкції – Перед початком використання виробу 
прочитайте всі інструкції з експлуатації. Збережіть усі інструкції та 
документи для майбутнього звернення.
Очищення – Перед очищенням завжди відключайте виріб від мережі. 
Використовуйте для чищення тільки вологу тканину. За жодних обставин 
не використовуйте для очищення цього приладу рідкі або аерозольні 
миючі засоби, а також будь-які органічні розчинники.
Оснащення – У цілях особистої безпеки й уникнення пошкодження виробу 
використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Olympus.
Вода і вологість – Запобіжні засоби для виробів у вологозахисному 
виконанні див. у розділах про водонепроникність.
Розміщення – Щоб уникнути ушкодження виробу і травмування, 
встановлюйте виріб тільки на стійку підставку, штатив або кронштейн.
Джерела енергії – Підключайте цей виріб тільки до джерела енергії, 
вказаного на маркувальній наклейці виробу.
Сторонні предмети – Щоб уникнути травми, ніколи не вставляйте у прилад 
металеві предмети.
Нагрівання – Ніколи не використовуйте й не зберігайте виріб поблизу 
джерел тепла, наприклад, радіаторів, батарей центрального опалювання, 
газових плит та будь якого обладнання або приладів, що виділяють тепло, 
в тому числі стереопідсилювачів.
Користування фотокамерою
 ОБЕРЕЖНО
Не використовуйте цю фотокамеру поблизу займистих або 
вибухонебезпечних газів.
Не наводьте спалах або допоміжний промінь автофокусування на 
людей (немовлят, малюків тощо) з близької відстані.
Відстань між Вами та об’єктом зйомки має бути не менше 1 метра. 
Активація спалаху близько до очей людини може викликати короткочасну 
втрату зору.
Зберігайте камеру в місцях, недосяжних для маленьких дітей і 
немовлят.
Завжди використовуйте та зберігайте камеру поза досяжністю маленьких 
дітей і немовлят, щоб уникнути таких небезпечних ситуацій, які можуть 
спричинити серйозну травму:
Дитина може заплутатися в ремінці фотокамери і задихнутися.
Дитина може ненавмисно проковтнути батарею, картки або дрібні деталі.
Дитина може ненавмисно увімкнути спалах, направивши його в очі собі 
або іншій дитині.
Дитина може випадково травмуватися рухомими частинами камери.
Не дивіться через камеру на сонце або потужні джерела світла.
Не використовуйте й не зберігайте фотокамеру в запорошених або 
вологих місцях.
Не закривайте спалах рукою, коли він спрацьовує.
Не вставляйте у кріплення картки microSD жодних предметів, окрім 
картки microSD.
Не можна вставляти картки інших типів у кріплення картки microSD.
Не вставляйте у фотокамеру інших предметів, крім картки xD-Picture 
чи адаптера microSD.
Якщо картку, наприклад картку microSD, вставлено помилково, не 
докладайте надмірних зусиль. Зверніться до авторизованих дилерів/
центрів технічного обслуговування.
 УВАГА, ОБЕРЕЖНО
Негайно припиніть використовувати камеру, якщо відчуєте які-небудь 
незвичні запахи, шум або дим, що виходить з неї.
Ніколи не витягуйте акумулятори голіруч, це може привести до пожежі 
або опіку рук.
Ніколи не тримайте й не використовуйте фотокамеру вологими руками.
Не залишайте фотокамеру в місцях, де вона може зазнати дії дуже 
високих температур.
Це може привести до псування частин фотокамери й, за певних 
обставин, до її займання. Не використовуйте зарядний пристрій, якщо 
його накрито (наприклад, ковдрою). Це може спричинити перегрів 
і в результаті — пожежу.
Поводьтеся з камерою обережно, щоб уникнути отримання 
низькотемпературного опіку.
Якщо у фотокамері є металеві деталі, перегрів може привести до 
низькотемпературного опіку. Зверніть увагу на таке:
27_Basic_d4390-96_ua.indd   162
27_Basic_d4390-96_ua.indd   162
2008/10/29   20:52:56
2008/10/29   20:52:56